Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja TPV - predstavitev standarda IATF in ogled pametne tovarne PE Velika Loka

izmenjava dobrih praks SKI

Program

12.45 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Dogodek organiziramo samo za člane GZDBK, udeležba je brezplačna.

  

Sekcija za kakovost in inovativnost
pripravlja izmenjavo dobrih praks. Tokrat bomo obiskali podjetje TPV, d. o. o., PE Velika Loka. 


Kdaj: četrtek, 16. november 2017, ob 12.45
Kje: TPV, d.o.o., PE Velika Loka, Velika Loka 70, 8212 Velika Loka (zemljevid)

Namen in cilj dogodka:
Namen tovrstnih dogodkov je izmenjava dobrih praks na področju kakovosti in inovativnosti, medsebojno povezovanje članov, izmenjava informacij in izkušenj, kar je gotovo velika dodana vrednost za vsakega udeleženca.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Skupina TPV je inovativno in visokotehnološko podjetje z glavnino delovanja v avtomobilski industriji. Z več kot 1200 zaposlenimi in s tremi poslovnimi divizijami je Skupina prisotna na 5 lokacijah v Sloveniji in 1 v Srbiji.

TPV je visokotehnološko podjetje, ki deluje kot razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji, kar pomeni, da s proizvajalci vozil aktivno sodeluje pri snovanju, razvoju in proizvodnji najsodobnejših vozil. V zadnjem obdobju so uspeli pridobiti številne nove razvojne in proizvodne posle. Za zadovoljevanje potreb kupcev je poleg izjemnih razvojnih kompetenc potreben tudi razvoj učinkovitih proizvodnih in logističnih procesov. Zato neprenehoma iščejo optimalne ter inovativne tehnološke rešitve na področju avtomatizacije, robotizacije ter fleksibilnosti proizvodnih in logističnih procesov.

Vse to so razlogi za novi proizvodno-logistični center, ki je zgrajen po principu pametne tovarne. V njem bodo proizvodne in logistične procese z uporabo novih robotov in avtomatsko vodenih vozil avtomatizirali v največji možni meri, z vzpostavitvijo informacijskega sistema za upravljanje proizvodnje pa omogočili on-line povezavo z ostalimi proizvodnimi in poslovnimi procesi v podjetju ter svojimi dobavitelji in kupci.

Na lokaciji poslovne enote TPV Velika Loka, kjer se nahaja novi proizvodno-logistični center TPV izvajajo različne tehnologije spajanja sestavnih delov, ki jih sicer izdelujejo v drugih TPV-jevih obratih ali dobaviteljih. Večino izdelkov tukaj tudi kataforezno in prašno lakirajo. Ker so to običajno tudi TPV-jevi končni izdelki, je na lokaciji Velika Loka logistični center izjemnega pomena.

V TPV so odločni na poti odličnosti

To je zaveza vodstva  in vseh zaposlenih. Ustvarjajo prepoznaven način delovanja in kulturo podjetja, ki jih uvršča med cenjene partnerje pri vseh deležnikih s katerimi sodelujemo. Odjemalce navdušujejo z inovativnimi pristopi in slehernim preseganjem njihovih pričakovanj.

Inovativnost je gonilo njihovega napredka. S ciljno usmerjenim vodenjem in vodenjem z vzgledom ustvarjajo kolektiv visoko zavzetih zaposlenih ter pogoje za doseganje dolgoročnih strateških ciljev. 

Lastne sisteme delovanja nenehno vrednotijo in izboljšujejo. Sistemsko pristopajo k prepoznavanju in zmanjševanju tveganj. Zavedajo se izjemnega pomena avtomatizacije in digitalizacije poslovnih procesov, nove tehnološke in poslovne rešitve aktivno uvajajo v njihovo poslovanje

Nenehno preseganje zahtev po kakovosti razumejo kot ključno gonilo napredka podjetja:

  • Preseganje zahtev po kakovosti spodbujajo tako pri notranjih kot zunanjih odjemalcih.
  • Uveljavljajo filozofijo nič napak.
  • Stremijo k nenehnemu izboljševanju in odličnosti.

V TPV so med prvimi v avtomobilski dobaviteljski verigi uspešno izvedli prehod na nov standard IATF 16949:2016 (Sistem vodenja kakovosti za avtomobilsko industrijo). Standard uvaja nove ostrejše zahteve za sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji ter v praksi nadomešča  tehnično specifikacijo ISO TS 16949, ki se z naslednjim letom ukinja

Po uvodnem nagovoru in predstavitvi standrada IATF 16949 ter izmenjavi dobrih praksbo sledil ogled podjetja. 

URNIK OBISKA:

  • 12.45 – 13.00     Sprejem udeležencev
  • 13.00 – 13.10     Uvodni nagovor direktorja tovarne
  • 13.10 – 14.10     Predstavitev standarda IATF 16949
  • 14.15 – 15.00     Voden ogled proizvodnje
  • 15.00                  Zaključek

 

Vsi, ki bi želeli tvorno sodelovati pri delu sekcije, vljudno vabljeni, da podate svojo vlogo za včlanitev v sekcijo. Več o delu sekcije > 

Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. 
PRISTOPNA IZJAVA SKI >

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 11. 2017.

Dodatna pojasnila: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si