Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako pridobiti sredstva za razvojno raziskovalne projekte?

Program

9.00 začetek
11.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: 55 € + DDV 
Ostali: 115 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 35 € + DDV, za ostale 70 € + DDV.


Dogodek organiziramo v sodelovanju s podjetjem Tiko-pro, d. o. o. 

Kdaj: četrtek, 5. julij 2018, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Udeleženci bodo pridobili nazorne informacije o razpisih, ki so trenutno objavljeni ter najavljeni. Cilj je, da udeleženci na pratkičnem primeru pridobijo znanje o primernih razvojno raziskovalnih projektih, ki bi jih lahko fianncirali z EU sredstvi.
 

Vsebina je aktualna za vodstvo podjetij (vseh velikosti), za razvojnike v podjetjih in vse, ki jih tematika zanima.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:09.00 - 9.30 - Predstavitev nacionalnega programa ter programa Horizon2020. Razlike med financiranjem v Sloveniji ter v EU. Primeri projektov, ki so dobili financiranje.

09.30 – 10.15– Kako oblikujemo projektno idejo za pridobitev sofinanciranja
Kaj je pomembno pri razvojno raziskovalnih projektih?
Kako oblikovati projekt, da je zanimiv za mednarodne ocenjevalce?
Kaj nam poleg denarja prinašajo projekti, ki so sofinancirani z nepovratnimi sredstvi.

10.15 – 11.00 – Objavljeni ter najavljeni razpisi.

Predavateljica 

Kristina Kočet Hudrap 

Tjaša MilošičKristina Kočet Hudrap je direktorica in solastnica podjetja TIKO PRO, d. o. o., ki je ponudnik celovitih rešitev na področju izvedbe EU projektov ter pridobivanja nepovratnih in povratnih finančnih sredstev iz različnih skladov. Projektom se pridružujejo že ob njihovem snovanju in skupaj s partnerji pomagajo pri realizaciji različnih projektov (dobavitelji – financiranje – kupci). Podjetje je v roku štirih let postalo eno izmed vodilnih svetovalnih podjetij na področju črpanja EU sredstev V Sloveniji. V letu 2013 je dobila priznanje za Mlado podjetnico leta. Vsa leta se podjetje TIKO PRO d. o. o. uvršča med najboljše zaposlovalce v Slovenji pri projektu Zlata nit, ki ga vodi Dnevnik. V letu 2014 so odprli hčerinsko podjetje na Hrvaškem in začeli z internacionalizacijo storitev. Prav tako so v tem letu pridobili SME Excelent certifikat, ki ga skupaj z bonitetno hišo podeljujo Gospodarska zbornica Slovenije. V letu 2015 so prejeli bonitteno oceno AA ter spadajo med 4,21% najboljših subjektov v Sloveniji.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 7. 2018. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20180705 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.