Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Uspešno prodaja, kdor vidi skozi kupčeve oči! - PRIJAVE ZAPRTE

izobraževanje

Program

9.00 začetek
11.00 odmor
11.30 nadaljevanje
13.00 kratek odmor
13.10 nadaljevanje
14.10 zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 145 € + DDV
Ostali: 175 € + DDV
Pri udeležbi več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 127 € + DDV na udeleženca ter za ostale 147 € + DDV na udeleženca.

 

Kdaj: sreda, 27. februar 2019, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Kupce je danes enako težko pridobiti kot ohraniti. Ponudbe na trgu je v izobilju, zaradi česar so razlike med izdelki in storitvami premalo opazne, nemalokrat prezrte. Kupcu postaja zato vse bolj pomembno, kako mu podjetje izdelek proda in kakšno podporo mu lahko prodajalec pri tem zagotovi. Celoten tržni uspeh podjetja je odvisen od razvoja odnosa med prodajalcem in kupcem ter doseganju dolgoročne pozitivne in korektne komunikacije med njima. V mnogih panogah se je tako vloga prodajalca spremenila v vlogo empatičnega svetovalca in »relationship managerja«, kar zahteva bolj poglobljene prodajne pristope in več tankočutnosti prodajalcev pri vzpostavljanju zaupanja s kupcem, kakor tudi znanja pri odkrivanju kupčevih potreb in želja.

Ustvarjati vrednost za današnjega zahtevnega in vse bolj ozaveščenega kupca pomeni nedvomno videti skozi njegove oči. Izkušnje kažejo, da imajo podjetja in njihovi prodajalci pri tem težave. Zato vas vabimo, da se seminarja z delavnico udeležite in s pridobljenim znanjem prispevate k večjemu poslovnemu uspehu vašega podjetja.

Vljudno Vabljeni!


vir slike: https://www.bulletinbag.com/blog/top-6-best-selling-custom-bags-college-students/

 

 

 

Vsebina izobraževanja:  

USPEŠNO PRODAJA, KDOR VIDI SKOZI KUPČEVE OČI

 

1) Pričakovanja kupcev v nakupno-prodajnem procesu

 • Vrednostno segmentiranje in tržno pozicioniranje kupcev
 • Ustvarjanje vrednosti v prodajnem procesu
 • Prodajne naloge pri iskanju dobičkonosnih kupcev

2) Opredelitev svetovalnega prodajnega pristopa

 • Kdaj je svetovalni prodajni pristop dober strateški izbor
 • Prodajne strategije za ohranitev in pridobitev kupcev
 • Prodajni kanali in prodajni procesi v svetovalni prodaji
 • Uskladitev prodajnih naporov z ostalimi funkcijamiv podjetju

3) Veščine dobrega svetovalnega prodajalca  

 • Metodologija za odkrivanje potreb kupev
 • Prikaz sposobnosti in rešitev za kupca
 • Ustvarjanje zaveze kupcev

 

Izobraževanje je namenjeno:

vsem, ki so pri svojem delu odgovorni za uspešno prodajo, njeno stalno razvojno naravnanost ali so kakorkoli drugače vključeni v prodajni proces podjetja. Pri uvajanju svetovalne prodaje ne gre le za nove prodajne veščine, temveč za povsem drugačen koncept poslovanja, ki ga kupci prepoznavajo kot vrednost, ki si jo želijo in so zanjo pripravljeni plačati. Zato je izobraževanje primerno za vse ravni v podjetju, od prodajalca do vodstva, pa tudi za druge funkcije, ki skupaj s prodajo ustvarjajo vrednost za kupca.

 

Predavateljica 
dr. Amadea Dobovišek

Predavala bo dr. Amadea Dobovišek, MBA, ustanoviteljica in direktorica svetovalnega podjetja za strateški marketing Publi Una d. o. o., ki pri svojem delu povezuje politike tržnega upravljanja s poslovnimi strategijami podjeti, pri čemer pogosto sodeluje z uglednimi tujimi strokovnjaki.

Podiplomsko se je izobraževala v Londonu in na poslovnih šolah IEDC Bled, IMD Lausanne in IESE v Barceloni. Je članica Združenja Manager in predsednica Zbornice za management consulting Slovenije. V okviru GZS je je prejela nagrado Feniks 2005 za najboljši svetovalni projekt leta in Feniks 2008 za posebej kakovosten svetovalni projekt. Konec leta 2007 je pri GV Založbi izšla njena knjiga Strateško vodenje prodaje.

Njeno novo knjigo, z uspešnimi primeri in dognanji iz prakse, z naslovom Implementacija pa nestrpno pričakujemo že letos! Pri nas bomo imeli jeseni predstavitev knjige, ki jo bo izvajala gospa Dobovišek osebno.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 2. 2019.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190227 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si