Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Uvajanje in vodenje sprememb v podjetjih - NOV TERMIN 12. april!

delavnica

Program

9.00 začetek
10.30 odmor s pogostitvijo
11.00 nadaljevanje
12.30 kratek odmor
12.40 nadaljevanje
14.10 zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 115 € + DDV 
Ostali: 175 € + DDV 
Če se prijavi več oseb iz istega podjetja znaša kotizacija za člane 97 € + DDV, za ostale 145 € + DDV na osebo.


Kdaj
: sreda, 13. februar 2019, ob 9.00 - NOV TERMIN 12. april 2019
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)
Namen in cilj izobraževanja:

Na izobraževanju bodo direktorji in vodje pridobili uporabna znanja in orodja, ki so potrebna za uspešno vodenje sprememb.

Po tej delavnici se bodo udeleženci delavnice uvajanja sprememb lotevali bolj sistematično, bolje bodo obvladovali ključne ovire, ki se pri tem pojavljajo in lažje ter učinkoviteje zagotovili uvedbo projekta/spremembe, predvsem pa bolj pravočasno in v okviru planiranih/razpoložljivih sredstev.  

Vljudno vabljeni!

Uvajanje sprememb v organizacijah ni lahko delo. O tem priča tudi dejstvo, da kar 70 % poskusov implementacije sprememb spodleti. Na izobraževanju boste izvedeli: 

 • Zakaj tako veliko število projektov, ki zahtevajo spremembe, ne uspe.
 • Kaj pomeni dobra priprava in kaj vse zajema?
 • Kateri so ključni koraki pri vodenju sprememb in kako se jih lotiti?
 • Kako obvladovati človeško plat sprememb in kako ustrezno nasloviti odpor do sprememb?

Predvsem pa boste na delavnici prejeli konkretna orodja, ki vam bodo olajšala in poenostavila planiranje in implementacijo sprememb. 

VSEBINA

 1. DEL: Razumevanje sprememb
 • Vpliv sprememb na podjetje
 • Vpliv sprememb na učinkovitost
 1. DEL: Proces sprememb
 • Planiranje
 • Priprava
 • Implementacija
 • Utrjevanje
 • Ključni koraki in pasti, ki se jim lahko izognemo
 • Komunikacija sprememb v posamezni fazi
 1. DEL: Odpor do sprememb
 • Vzroki za odpor do sprememb
 • »Počistimo najprej pred svojim pragom«
 • Kako lahko vodja olajša soočanje s spremembami pri svojih sodelavcih


Ciljna skupina slušateljev:

 • direktorji podjetij,
 • vodje oddelkov, vodje projektov, vodje timov in
 • vodje kadrovskih služb ter vseh zainteresiranih, ki jim vsebina izobraževanja pride prav.

 

Predavateljica 
Brigita Tomas

Brigita Tomas je na temo managementa organizacijskih sprememb magistrirala na York St. John University, UK, poleg tega pridobila certifikat za delo po metodi PROSCI, ki je ena vodilnih metod na področju planiranja in implementacije sprememb v organizacijah. S podjetji sodeluje kot svetovalka pri uvajanju sprememb ter kot trenerka vodenja in komunikacije. Pri tem uporablja tudi znanja, ki jih je pridobila kot mediatorka, NLP diplomantka in aktivna članica mednarodne mreže Toastmasters International.

Sodelovala je do slej že s številnimi podjetji, podjetniki in organizacijami kot so Hella Saturnus Slovenija d.o.o., EKWB d.o.o. Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Mestna knjižnica Ljubljana, Smart Naris d.o.o., dr. Feelgood, BSH hišni aparati d.o.o., Micro Team d.o.o., AKOS - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Union – Laško d.o.o., Uteksol d.o.o., Plan Net, Pro Astec, Tax-Fin-Lex d.o.o., Prevc d.o.o., Istenič d.o.o. idr. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 2. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190213 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si