Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zbiranje in predelava odpadkov (zakonske zahteve in registracijski postopki)

predavanje (10.30-11.30)

Program

10.30 začetek
11.30 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: brezplačno 
Ostali: 50 € + DDV - V primeru prijave na seminar, ki sledi temu predavanju, je tudi za ostale udeležba mogoča brez kotizacije.

Dogodek organiziramo v sodelovanju s Sekcijo za okolje in energijo. 

Kdaj: četrtek, 7. februar 2019, ob 10.30

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Prisotnim bomo osvetlili zahteve in pogoje za pridobitev statusa ''zbiralec'' in ''predelovalec'' odpadkov. Predstavljeni bodo postopki za registracijo, pogoji in obveze, ki jih je potrebno izpolnjevati. S prisotnimi bodo podeljene praktične izkušnje in napotki za ustrezno ureditev pogojev in izpolnjevanje obvez.

Vljudno vabljeni!

 


Vsebina

  1. Zakonske osnove za zbiralca odpadkov
  2. Postopek in proces pridobitve potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov
  3. Obseg in elementi vloge za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov
  4. Zakonske osnove za predelovalca odpadkov
  5. Postopek in proces pridobitve OVD za predelavo odpadkov
  6. Obseg in elementi vloge za pridobitev OVD za predelavo odpadkov

Pomembno: Zbiranje in predelava odpadkov je dovoljena samo tistim osebam, ki posedujejo ustrezno potrdilo ali okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov.Odgovornost za ustrezno ravnanje z odpadki je na vsaki osebi, ki nastopa v procesu ravnanja z odpadki, kar je zelo pomembno z vidika morebitnih stroškov, ki lahko nastanejo zaradi nastalih prekrškov ali drugega neustreznega ravnanja. 

Predavatelj
Anes Durgutović

Predavatelj ima bogate izkušnje s pripravo projektov s področja varstva okolja, vodil in pripravil jih je že več kot 300. Ravnanje z odpadki je njegova ciljna usmeritev. Že več kot 10 let se ukvarja s svetovanjem ter delovanjem na tem področju. Z delom na različnih področjih in velikem številu projektov je pridobil veliko bogatih in praktičnih izkušenj, ki jih uporablja pri svojem delu. Vedno stremi k iskanju uporabnih rešitev, ki jih je mogoče izvajati v praksi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 2. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2019020701 + matična številka vašega podjetja. Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si