Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Dokumenti in evidence o ravnanju z odpadki ter poročanje

seminar (12.00-15.20)

Program

12.00 začetek
13.30 odmor
13.50 nadaljevanje
15.20 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 115 € + DDV 
Ostali: 145 € + DDV

Za več prijav iz istega podjetja je kotizacija za člane 95 € + DDV, za ostale 115 € + DDV na osebo.

Dogodek organiziramo v sodelovanju s Sekcijo za okolje in energijo. 

Kdaj: četrtek, 7. februar 2019, ob 12.00

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Ravnanje z odpadki je proces in ne zgolj nujno dejanje. Predpisi s področja ravnanja z odpadki v prvi meri podajajo zahteve za odgovorno ravnanje na vseh ravneh. To se tudi nanaša na evidentiranje, skladiščenje, poročanje in uvajanje ukrepov, s katerimi se določajo načini ravnanja z odpadki. Z namenom, da jasneje seznanimo in obrazložimo nejasnosti na tem področju, organiziramo aktualen seminar, na katerem boste dobili odgovore na vprašanja kot so: kakšne so zahteve, kako določiti številko odpadka, kako zasnovati in voditi evidence, kako pripraviti NGO, kakšne so zahteve in pogoji za skladiščenje odpadkov ipd. Seminar bo temeljil na prenosu praktičnih izkušenj in interaktivnem sodelovanju. 

31. 3. je rok, do katerega je treba poročati o odpadkih in načinih ravnanja z njimi za preteklo koledarsko leto. Zato bo poročanje tudi posebej poudarjeno v vsebini seminarja

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  1. Osnovne zakonske zahteve za ravnanje z odpadki.
  2. Obveznosti povzročitelja odpadkov.
  3. Proces evidentiranja odpadkov in dodelitev številke odpadka.
  4. Pregled zahtev za skladiščenje odpadkov z usmeritvami.
  5. Pregled dokumentov za ravnanje z odpadki in predstavitve vsebin s praktičnimi primeri.
  6. Pregled zahtev za vodenje evidenc in predstavitve vsebin s praktičnimi primeri.
  7. Poročanje o ravnanju z odpadki.
  8. Odprta tematika (odprta razprava).

Pomembno: Odgovornost za ustrezno ravnanje z odpadki, se prične pri povzročitelju, kar je tudi zelo pomembno z vidika morebitnih stroškov, ki lahko nastanejo zaradi nastalih prekrškov ali drugih pravnih postopkov v zvezi z vodenjem in upravljanjem odpadkov. 

Predavatelj
Anes Durgutović

Predavatelj ima bogate izkušnje s pripravo projektov s področja varstva okolja, vodil in pripravil jih je že več kot 300. Ravnanje z odpadki je njegova ciljna usmeritev. Že več kot 10 let se ukvarja s svetovanjem ter delovanjem na tem področju. Z delom na različnih področjih in velikem številu projektov je pridobil veliko bogatih in praktičnih izkušenj, ki jih uporablja pri svojem delu. Vedno stremi k iskanju uporabnih rešitev, ki jih je mogoče izvajati v praksi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostiev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 2. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2019020702 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si