Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako pravilno zaposliti in odpustiti delavce

seminar

Program

12.00 začetek
13.30 odmor
13.50 nadaljevanje
15.20 zaključek

Trajanje: 4 andragoške ure

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV
Ostali: 169 € + DDV

Pri udeležbi več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 97 € + DDV na udeleženca ter za ostale 129 € + DDV na udeleženca.

Tudi pri vas zaposlujte in odpuščate delavce? 


Izognite se manj ustreznim, bolj tveganim pogodbenim razmerjem ob zaposlovanju in odpuščanju delavcev v vašem podjetju. Izognite se potencialnim tožbam delavcev in v primeru Inšpekcije za delo, imejte vse čim bolj pravno korektno urejeno. Osvežite ali utrdite pri nas svoje znanje in izboljšajte svojo prakso delovanja pri tem. Preverite, kakšne primere z vami lako delimo na tem izobraževanju in kakšne so prakse na tem področju pri drugih.

Kdaj
: ponedeljek, 11. marec 2019, ob 12.00 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Namen in cilj izobraževanja:

Slovenska delovnopravna zakonodaja sodi med bolj rigidne v Evropi. Pri zaposlitvi kot pri odpovedi delovnega razmerja, moramo prav zato opraviti postopek praktično brez napak. Zato vam je na voljo to izobraževanje, kjer vam bomo iz pravnega vidika pokazali pravilne postopke za zaposlitve in za odpustitve delavca. Na izobraževanju bodo predstavljene vse oblike pogodb ter nasveti, katero vrsto pogodbe je potrebno skleniti v posameznem primeru. Predstavljene bodo tudi sankcije v primeru sklenitve neustrezne pogodbe, in sicer od potencialnih tožb osebe, ki opravlja delo, do glob, ki jih lahko izreče inšpektor za delo. 

Izobraževanje je namenjeno tistim, ki načrtujejo ter izvajajo zaposlovanja in odpuščanja ter tudi tistim, ki želijo imeti delovno-pravno podroičje čim bolj korektno pravno urejeno. Še posebej pa je vsebina koristna in uporabna vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, poslovnim pomočnikom-sekretarjem-administratorjem, ki v podjetjih skrbijo tudi za to področje in direktorjem.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1. Kdaj gre za delovno razmerje?

 • Definicija delovnega razmerja
 • Elementi delovnega razmerja
 • Najpogostejše napake pri opredelitvi elementov delovnega razmerja in sklepanju pogodbe o zaposlitvi

2. Pogodba o zaposlitvi

 • Značilnosti pogodbe o zaposlitvi
 • Sestavine pogodbe o zaposlitvi

3. Vrste pogodb o zaposlitvi

 • Nedoločen čas
 • Določen čas
 • Agencijske pogodbe
 • Krajši delovni čas
 • Delo na domu
 • Poslovodne osebe, prokuristi in vodilni delavci

4. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi

5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi

 • Redna odpoved s strani delavca
 • Redna odpoved s strani delodajalca
 • Izredna odpoved

6. Redna odpoved s strani delodajalca

 • Odpoved iz poslovnih razlogov
 • Odpoved iz razloga nesposobnosti
 • Krivdni razlog
 • Opredelitev postopkov

7. Aktualna sodna praksa na področju odpovedi

 • Kako pravilno izpeljati postopek odpovedi, da ne pride do tožb?

8. Praktični primeri in napotki za pravilno postopanje

Predavateljica 
mag. Katja Seljak Varga

Odvetnica, mag. Katja Seljak Varga, s pisarno v Domžalah, ima večletne izkušnje na področju delovnega prava, kjer se dnevno srečuje s pravnimi izzivi na obeh bregovih – tako na strani delodajalcev kot delavcev. Svetuje in zastopa tako delavce kot delodajalce. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 3. 2019.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190311 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si