Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razrešite dilemo: Ali samostojnega podjetnika zaposliti ali z njim poslovno sodelovati?

seminar

Program

9.00 začetek
10.30 odmor
10.50 nadaljevanje
12.20 zaključek

Trajanje: 4 andragoške ure

Kotizacija

Člani: 135 € + DDV
Ostali: 175 € + DDV

Pri udeležbi več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 110 € + DDV na udeleženca ter za ostale 135 € + DDV na udeleženca. 

Izogniti se potencialnim tožbam delavcev in v primeru Inšpekcije za delo, imeti vse zadeve pravno korektno urejene. Kdaj
: sreda, 20. marec 2019, ob 9.00 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Veliko sodelujete s samostojni podjetniki in ne veste ali sodelujete na pravi pravni podlagi – ali je dovolj zgolj sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju ali se v medsebojnem odnosu skrivajo elementi delovnega razmerja? Na kaj morate biti pozorni, ko se odločata ali boste samostojnega podjetnika zaposlili ali z njim zgolj poslovno sodelovali? V zadnjih letih se je na tem področju ustvarilo veliko sodne prakse, tako iz naslova tožb samostojnih podjetnikov zoper delodajalce kot tudi iz inšpekcijskih odločb.

Ni nujno, da opravljanje dela vedno zaupamo samo svojim zaposlenim na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, temveč lahko z osebami sklepamo različne oblike pogodb civilnega prava, in sicer glede na status, ki ga ima oseba, ki bo delo izvršila – od podjemnih do avtorskih pogodb, do raznih pogodb o poslovnem sodelovanju, predvsem s samostojnimi podjetniki. Na delavnici bodo predstavljene vse oblike pogodb ter nasveti, katero vrsto pogodbe je potrebno skleniti v posameznem primeru. Predstavljene bodo tudi sankcije v primeru sklenitve neustrezne pogodbe, in sicer od potencialnih tožb osebe, ki opravlja delo za naročnika, do glob, ki jih lahko izreče inšpektor za delo.

Delodajalci (ne)namerno veliko tvegajo, da delajo napake pri sklenitvi neustrezne pravne oblike delegiranja dela samostojnim podjetnikom. Pri tem se morda slabo ali sploh ne zavedajo, da delovni inšpektorji uporabljajo izjemno dober postopek za prepoznavanje elementov delovnega razmerja in ekonomsko odvisnih oseb v vašem poslovanju.

Na seminarju bo lahko prisotnih največ 20 udeležencev, saj bo seminar interaktiven. 

Seminar je namenjen vodjem kadrovskih služb, kadrovnikom, direktorjem, ter vsem, ki želijo imeti delovno-pravno podroičje korektno urejeno. Namenjen je tudi računovodjem, čigar delo zajema tudi pomoč pri poslovem svetovanju vodstvu ali strankam, če oprvljajo računovodske storitve v sklopu računovodskih servisov.


Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Kdaj gre za delovno razmerje? 

  • Kateri elementi so neizpodbitno značilni oz. prisotni pri delovnem razmerju?

2. Opravljanje dela (poslovne storitve) na podlagi pogodb civilnega prava, ki ga lahko opravlja samostojni podjetnik/ca brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pogledali si bomo značilnosti storitve, kjer se sklepajo;

  • podjemna pogodba, avtorska pogodba, občasno delo upokojencev, dlo študentov, pogodbe o medsebojnem sodelovanje ipd.

3. Položaj ekonomsko odvisne osebe

  • značilni elementi iz zakona in iz prakse

4. Kazni v primeru kršitev napačno izbrane oblike?

  • za delodajalca/naročnika storitev
  • za izvajalca/delavca/samostojnega pdojetnika
  • praktični primeri

5. Najnovejša sodna praksa in praksa inšpekcije za delo
6. Praktični primeri in napotki za sklenitev pravilne pogodbe za opravljanje dela

Predavateljica 
mag. Katja Seljak Varga

Odvetnica, mag. Katja Seljak Varga, s pisarno v Domžalah, ima večletne izkušnje na področju gospodarskega prava, kjer se srečuje s pravnimi izzivi prodaj in nakupov d. o. o. ali deležev le teh. Svetuje in zastopa tako kupcem kot prodajalcem gospodarskih družb d. o. o. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. 3. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190320 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si