Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Dopustnost nadzora zaposlenih na delovnem mestu (videonadzor, GPS nadzor ...) - NOV TERMIN - 5. april!

seminar

Program

8.30 začetek
10.00 odmor 
10.30 nadaljevanje 
12.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV 
Ostali: 155 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo: za člane 97 € + DDV, za ostale 125 € + DDV.

NOV TERMIN - 5. april!

Pravica do zasebnosti je ena izmed najpomembnejših človekovih pravic, ki pogosto prihaja v konflikt z drugimi (prav tako pomembnimi) pravicami. Ena izmed teh pravic je pravica delodajalca do nadzora delavcev na delovnem mestu med opravljanjem dela.

KdajNOV TERMIN - 5. april!

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)
Delodajalec ima pravico (in tudi dolžnost) da delavcem daje navodila v zvezi z opravljanjem dela, ima lastninsko pravico nad delovnimi sredstvi – delovno opremo, ki jo uporabljajo delavci, ima pravico, da preverja, kako je delo opravljeno itd. Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni.

Pri nazdzoru delavcev na delovnem mestu veljata predvsem dve pravili:
- Nad interesi močnejšega (delodajalca) prevlada interes šibkejšega (delavca)!
- Delavec je najprej posameznik s pravicami osebne narave in šele za tem delavec z obveznostmi iz delovnega razmerja! 

SEMINAR BO PODKREPLJEN S ŠTEVILNIMI nazornimi PRIMERI IZ PRAKSE, v katerih se bo lahko poistovetil vsak udleženec.

------------------------------------------------------------------------------------------

DOBRO JE VEDETI:
V letu 2019 (predvidoma v januarju) bo izšla tudi knjiga Reforma varstva osebnih podatkov 2018, katere avtorici sta naša predavatejica Maja Brajnik in njena sodelavka Zlatka Markovič. K sodelovanju izdelave knjige pa sta povabili še nekaj drugih strokovnjakov za posamezna specifična področja obdelave osebnih podatkov. Nadejamo se še dogovora o možnosti nakupa (morda s popustom) te praktično zasnovane knjige, za udeležence na naših dogodkih s področja varstva osebnih podatkov.

Vljudno vabljeni! 


Vsebina 

 

Poznamo več različnih načinov nadzora delavcev na delovnih mestih: videonadzor, GPS nadzor, nadzor rabe interneta in e-pošte, prisluškovanje telefonskim klicem, biometrija itd. Na seminarju si bomo pogledali:

 • Kateri predpisi urejajo pravico do zasebnosti delavcev na delovnem mestu? Poleg ZDR-1 to področje ureja tudi Ustava RS, Uredba GDPR, Zakonu o varstvu osebnih podatkov itd.
 • Kdaj je nadzor delavcev na delovnem mestu dopusten in za katere namene se lahko izvaja?
 • Katere so tiste obveznosti, ki jih mora delodajalec izpolniti pred pričetkom izvajanja nadzora delavcev?
 • Ali je potrebno sprejeti interni pravilnik, kjer so opredeljene pravice in obveznosti delavcev in delodajalca ter način izvajanja nadzora?
 • Ali se morajo delavci z izvajanjem nadzora strinjati in vanj pisno privoliti?
 • Kaj lahko delodajalec stori, če preko sredstev nadzora delavcev ugotovi, da delavec krši delovne obveznosti?
 • Kje in kdaj lahko delodajalec izvaja videonadzor ter kakšne obveznosti mora pred tem izpolniti?
 • Ali lahko videokamera snema delavca med opravljanjem dela?
 • Koliko časa se shranjujejo videoposnetki?
 • Ali se lahko izvaja GPS nadzor v službenih vozilih, ki jih uporabljajo delavci, ki opravljajo delo na terenu?
 • Ali je kakšna razlika, če delavci uporabljajo službena vozila tudi v zasebne namene?
 • Kdaj je dopustno izvajanje bimetričnih ukrepov na delovnem mestu? To je še posebej občutljivo področje, ki je dopustno v skrajnih primerih.
 • Ali je dopustno preverjati službeno e-pošto delavcev? Ali je dopustno preveriti e-pošto delavca, ki je dal odpovedal/prekinil pogodbo o zaposlitvi?
 • Ali lahko delodajalec hrani dostopna gesla za dostop do računalnikov delavcev?

...to je le nekaj vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju..

 

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjena vodstvenemu kadru manjših in srednje velikih podjetij, kadrovnikom, pravnikom ter predstavnikom delodajalcev oz. neposrednih izvajalcev nadzora zaposlenih v delovnih okoljih.

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu je področje v katerega je posegla tudi nova evropska uredba o varstvu podatkov (Uredba GDPR), ki se neposredno uporablja že od 25. maja 2018. Če ste med tistimi, ki do sedaj še niste uspeli uskladiti svojega poslovanja z novimi pravili, je sedaj skrajni čas, da se temu posvetite, saj smo trenutno v obdobju 'pravne praznine', ko zaradi odsotnosti pravne podlage v nacionalni zakonodaji naš nadzorni organ – Informacijski pooblaščenec ne more izrekati kazenskih sankcij. To bo tako vse do sprejema ZVOP-2, ki bo izrecno določil Informacijskega pooblaščenca kot prekrškovni organ za zadeve kršitev določb Uredbe GDPR. Ne glede na to pa je potrebno opozoriti, da je področje nadzora zaposlenih na delovnem mestu urejeno tudi v nacionalnem ZVOP-1, ki se vse do sprejema ZVOP-2 še vedno uporablja. Izvajanje nadzora zaposlenih na delovnem mestu, ki ni skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, predstavlja tudi kršitev ZVOP-1, na podlagi katerega lahko Informacijski pooblaščenec izreče globo. 

Predavateljica 
Maja Brajnik

Maja Brajnik je pravnica, ki se je na začetku svoje kariere ukvarjala s svetovanjem delodajalcem iz delovnopravnega področja in jim pomagala pri izvedbi zahtevnejših delovnopravnih postopkov. Varstvo osebnih podatkov jo je od nekdaj zanimalo, zato se je pričela tej temi v zadnjih nekaj letih aktivno posvečati. Sedaj se ukvarja predvsem z vzpostavljanjem skladnosti procesov poslovanja podjetij s predpisi iz področja varstva osebnih podatkov, kar vključuje pripravo internih aktov, preučevanje podlag za obdelavo osebnih podatkov, pripravo pogodb o obdelavi osebnih podatkov in privolitev posameznikov ter drugih dokumentov. Ukvarja se tudi z izobraževanjem zaposlenih o pomembnosti področja varstva osebnih podatkov. Odkar je bila sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov iz tega področja redno pripravlja strokovne članke ter predava pri različnih založbah in izobraževalnih inštitutih. Aktivno je bila vključena tudi v podajanje pripomb in komentarjev na predlog ZVOP-2. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 3. 2019.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190328 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si