Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sklepanje pogodb o dobavi blaga ali storitev za slovenska izvozna podjetja

seminar

Program

9.30 začetek
11.00 odmor
11.15 nadaljevanje
12.45 zaključek

Trajanje: 4 andragoške ure

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV
Ostali: 145 € + DDV

Pri udeležbi več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 97 € + DDV na udeleženca ter za ostale 125 € + DDV na udeleženca. 

Kaj naredi pogodbo zares dobro? Izzivi poslovanja s tujimi partnerji? Čigavi splošni pogoji veljajo? Kakšne so pasti poslovanja preko naročilnice? Kdaj
: torek, 12. februar 2019, ob 9.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Namen in cilj tega seminarja je udeležencem čim bolj razjasniti, kaj naredi pogodbo zares dobro, kaj pričakovati v poslovanju s tujimi partnerji, čigavi splošni pogoji veljajo ter kakšne so pasti poslovanja preko naročilnice in kako se jim izogniti.

Udeleženci so vabljeni, da 
še pred izvedbo seminarja posredujejo svoja vprašanja in dileme, da jim predavateljica lahko na seminarju nanje odgovori. 

Seminar je namenjen vsem, ki so vključeni v proces pogajanj za sklenitev in samega sklepanja pogodb o dobavi blaga ali storitev (direktorji, pravni in finančni svetovalci, komercialisti, pravniki, računovodje, zaposleni v izvoznih podjetjih).

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Predstavitev problematike poslovanja izvoznih podjetij s pravnega vidika. 

2) Primerjalni pregled ureditve posameznih pravnih vprašanj in institutov po Obligacijskem zakoniku, Dunajski konvenciji in Načelih Unidroit s praktičnimi nasveti, kako se izogniti nejasnostim in določiti najučinkovitejšo vsebino pogodbe.

3) Bitka splošnih pogojev...

4) Kolizijska pravila (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Uredba Rim 1, Dunajska konvencija, načela Unidroit, Bruselj 1 – prenovljena).

5) Seznam priporočljivih klavzul (določil) v mednarodnih gospodarskih pogodbah s komentarjem in praktičnimi nasveti glede vsebine teh klavzul (določil).

Predavateljica 
Alja Fakin

Odvetnica Alja Fakin ima 15-letne  praktične izkušnje pri pogajanjih in sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se večini dilem in nesporazumov izogne že pred sklenitvijo pogodbe. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 2. 2019.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190212 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si