Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

11. usposabljanje in posvet za vodilne delavce, strokovne delavce in koordinatorje VZD in nadzornike na gradbiščih

Program

8.30 začetek
15.30 zaključek

Trajanje: 7 ur

Kotizacija za prijave do vključno 18. 3. 2019: 

Člani GZDBK in MDVINM: 140 € 
Člani ZDVIS: 160 €
Ostali: 190 € 

Kotizacija za poznejše prijave je za vse 210 €. 

Za tri in več udležencev iz istega podjetja se prizna 5% popust. Popusti se ne seštevajo. 

Kotizacije so brez DDV, saj društvo ni zavezanec.  Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.

Kdaj: četrtek, 21. marec 2019, ob 8.30 
Kje: Hotel Šport Otočec 

Namen in cilj posveta:
Je redno usposabljanje in izpopolnjevanje znanja vseh zainteresiranih zavezancev za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter obvladovanja tveganj na delovnih mestih ter začasnih in premičnih deloviščih.

Usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom je za vodilne in vodstvene delavce, ne samo po zakonodaji obvezno, pač pa tudi priporočljivo. Predstavljene bodo aktualne teme o varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti s primeri dobre prakse.

STALNO IN STROKOVNO USPOSABLJANJE STROKOVNIH OSEB: Po končanem usposabljanju boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8 kreditnimi točkami (Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Uradni list RS, št.109/2011).

USPOSABLJANJE KOORDINATORJEV GRADBIŠČ: Usposabljanje pokriva tudi vsebino, ki jo določa 24. člen Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/2008). 

POŽARNA VARNOST: Potrdilo o udeležbi bo izdano tudi skladno z 9. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. L. RS št. 32/2011).

ODGOVORNOST DIREKTORJEV: Vodilnim in vodstvenim delavcem bo izdano potrdilo o udeležbi v skladu s 5. in 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS št. 43/2011).

Vljudno vabljeni!

 

Sprejem z registracijo udeležencev poteka do 8.30! Prosimo, pridite pravočasno v hotel, da se v miru registrirate in namestite v svoj sedež v konferenčni dvorani pred pričetkom posveta! 


Vsebina


8.30  Milivoj DOLŠČAK, univ. dipl. org.,
·  Požarni red: vsebina usposabljanja, odnosi lastnik objekta – uporabnik objekta – najemnik prostora. Obveznosti posameznega udeleženca v odnosu
·  Požarna varnost na gradbiščih in v objektih v gradnji; pristojnosti in naloge Inšpektorata RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ugotovitve inšpekcijskih nadzorov
9.15  Janez BALANTIČ, mag. okolj., dipl. varn. inž, BIRO B, d.o.o.
·  Zahteve za varno uporabo objektov
·  Novosti v zvezi z Gradbenim zakonom v povezavi z Uredbo o zagotavljanju VZD na začasnih in premičnih gradbiščih
10.00 mag. Boštjan HARTNER, zaposlen na IRSD
·  Ugotovitve poostrenega nadzora gradbišč,
·  Nezgode na gradbiščih, statistični podatki o nezgodah,
·  Pisnem sporazumu in vpliv nove gradbene zakonodaje (vodja del - zaposlen pri izvajalcu),
·  Dobra praksa na slovenskih gradbišč (fotografije dobre in slabe prakse)
10.45 Dejan Aljančič, Alcom d.o.o. uvex Adria region
·  Zagotavljanje VZD z dioptrijskimi zaščitnimi očali uvex Safety RX, izdelanih po standardu EN166
11.30   ODMOR
12.00    dr. Aleš JUG
·  Vpliv VZD na konkurenčnost oskrbovalnih verig
·  Varnost in zdravje pri delu kot pomemben del trajnostnega razvoja oskrbovalnih verig
·  Požarna varnost kot del upravljanja oskrbovalnih verig, posledice požara na oskrbovalne verige
·  Vpliv zagotavljanja požarne varnosti oskrbovalnih verig na konkurenčnost podjetja
·  Elementi požarnega tveganja med procesom proizvodnje, skladiščenja in transporta
·  Izračun požarnega tveganja v oskrbovalnih verigah
·  Primeri iz prakse 
12.45 Darko Dajčman, DVIGALOTEHNA Natalija Dajčman s.p.
·  Pregled delovne opreme in certificiranje s stališča
strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu,
·  Obvezna dokumentacijo po posegu na delovni opremi
13.30  mag. Borut BREZOVAR
·  Starost in ureditev delovnih mest za starejše,
·  Obveznosti delodajalca pri organiziranju dela na domu

14.15   Metod Gaber, Kolektor Koling d.o.o.

- 3D modeliranje oziroma Informacijski model objekta ali Building information modeling (BIM), nov sodoben proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov z aplikacijo ureditve gradbišča in načrtovanja elementov za zagotavljanje VZD na gradbiščih (varnostne ograje, pokrovi za odprtine v AB plošči, samodejno prepoznavanje nevarnih mest,…

15.00       RAZPRAVA in ZAKLJUČEK

___________________________________________________________________

Strokovni posvet je namenjen

Vodilnim delavcem (direktorjem, zakonitim zatopnikom delodajalcev), strokovnim delavcem VZD, koordinatorjem VZD na začasnih in premičnih gradbiščih, nadzornikom na gradbiščih.

 

Vabilo in prijava

 

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na posvetu, potrdilo o udeležbi, gradivo in pogostitev z napitki in prigrizkom med odmorom.

Prijave:

Na posvet se prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljete po faksu: 07 33 25 968 ali e-pošti marjan.smalc@siol.net. Skrajni rok za odpoved udeležbe je 20. 3. 2019, v nasprotnem primeru kotizacijo zaračuna MDVI Novo mesto v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo nakažite, na podlagi izstavljenega računa s strani MDVI Novo mesto, na poslovni račun MDVI Novo mesto (društvo ni davčni zavezanec) pri Abanki: številka 05100- 8010659710, namen: 3-15, sklic: SI00 - matična številka vašega podjetja. 
Plačilo kotizacije dokažite s kopijo potrdila o plačilu pri registraciji na posvetu.

Dodatna pojasnila: Marjan Šmalc, 041 671 461, marjan.smalc@siol.net in Miro Škufca 031 366 363.

·    24. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08),