Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obisk Adrie Mobil in Zbor članov Sekcije za okolje in energijo

Program

13.00 uradni del zbora članov SOE
13.20 predstavite gostitelja in voden ogled
14.45 zaključek

Trajanje: 1,5 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 100 € + DDV

 

Obisk podjetja Adria Mobil organizira Sekcija za okolje in energijo.

Kdaj: sreda, 17. april 2018, ob 13.00
Kje: ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto (Straška cesta 50)

 
Na zbor članov vabimo vse dosedanje člane Sekcije za okolje in energijo, kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. 

Vljudno vabljeni!

Pristopite k sekciji! PRISTOPNA IZJAVA SOE

Tokrat bo letni ZBOR ČLANOV Sekcije za okolje in energijo potekal v Adrii Mobil v Novem mestu. Srečanje bomo pričeli bomo z zborom sekcije in se nato posvetili praktični predstavitvi in vodenemu ogledu našega gostitelja.

 

Z aktivnim sodelovanjem članov pri zbornici oblikujemo aktualne pobude in razvojno strategijo, ki se na področju varstva okolja in zagotavljanja energije lažje razvija v želeno nam smer tudi v naši regiji. Predloge in pobude naših članov na tem področju skrbno pridobivamo in zbiramo tako na rednih sejah izvršilnega odbara sekcije kot na vseh ostalih dogodkih GZDBK kot so zbori sekcije, izobraževanja, izmenjave dobrih praks in posveti. Poslanstvo sekije pri zobrnici je vplivati na razvoj strokovnega področja in pogojev delovanja naše regije na tem področju, razširjati obzorja in izmenjavati znanje ter uspešne prakse. 

Se tudi v vašem podjetju srečujete z izzivi, ki vam jih ne eni strani postavlja okoljska zakonodaja, na drugi pa boj za konkurenčnost? Zbrani v sekciji jih lahko rešujemo skupaj! Vabljeni, da se nam pridružite.

Na zbor članov vabimo vse dosedanje člane Sekcije za okolje in energijo (SOE), kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov.

13.00 zbora članov 

  1. Odprtje zbora članov Sekcije za okolje in energijo
  2. Sprejem poročila o delu v obdobju 2018
  3. Predstavitev in sprejem programa dela za obdobje 2019
  4. Razno

13.20 predstavite gostitelja in voden ogled 

  1. predstavitev družbe
  2. voden ogled

14.45 zaključek 

Predstavitev:

Začetki podjetja Adria Mobil, enega vodilnih evropskih proizvajalcev prikolic, avtodomov in mobilnih hišic, segajo v leto 1965. Prvo prikolico so prodali na Švedsko, kar je mogoče razumeti kot enega od kazalnikov uspeha, ki ga Adrijini izdelki vse od takrat beležijo na evropskih trgih. Ključni dejavniki uspeha podjetja Adria Mobil so obsežno znanje in izkušnje na področju razvoja, proizvodnje ter trženja prikolic, avtodomov in mobilnih hiš. Podjetje s ponudbo cele palete storitev, nenehnimi inovaciji in prilagajanjem izdelkov potrebam kupcev ohranja konkurenčno prednost, blagovna znamka Adria pa sodi med najbolj priljubljene v evropski panogi počitniških vozil.

Tako prodajne številke, kot tudi podatki o tržnem deležu blagovno znamko Adria uvršča med tri največje blagovne znamke na področju karavaninga v Evropi. Na trgih posameznih držav in zlasti na trgu daljnega severa Evrope je Adria celo vodilna blagovna znamka vozil za prosti čas. Da je Adria Mobil tudi v Sloveniji prepoznana kot eno izmed naujspešnejših in dinamičnih podjetij potrjujeta tudi najvišje priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost ter priznanje za najboljše izvozno podjetje, ki ju je Adria Mobil prejela v letu 2017.

Adria je prisotna na najbolj zahtevnih, konkurenčnih trgih kot so Švedska, Nemčija, Francija, Danska, Velika Britanija, Italija, Nizozemska, Hrvaška in ostali trgi. S širitvijo iz Evrope, na trge Azije in Avstralije, Adria potrjuje svoj status globalne blagovne znamke, ki jo zastopajo in njene produkte prodajajo že na preko 500 trgovskih mestih po vsej Evropi in svetu. 

 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 16. 4. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!
Cena zajema udeležbo na dogodku in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190417 + matična številka vašega podjetja. 
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. 
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si