Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zakonita in učinkovita urejenost kadrovskih evidenc

Program

9.30 začetek
11.00 odmor
11.15 nadaljevanje
12.45 zaključek

Trajanje: 4 ped. ure

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja
je kotizacija na osebo: člani 119 € + DDV in ostali 149 € + DDV 

Pregledali in osvežili bomo vsebino in značilnosti kadrovskih evidenc, ki so jih dolžni voditi delodajalci. Posebno pozornost bomo namenili vprašanju, kaj ne sodi v personalno mapo zaposlenih ter osvetlili najpogostejše napake pri vodenju teh evidenc (vključno z vidika varstva osebnih podatkov). Kdaj
: ponedeljek, 27. januar 2020, ob 9.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Udeleženci bodo na koncu izobraževanja razumeli, kaj narediti bolje in optimalneje, kaj narediti drugače ter kakšne so pasti pri urejanju kadrovskih evidenc.

Udeleženci so vabljeni, da 
še pred izvedbo izobraževanja posredujejo svoja vprašanja in dileme, da jim predavateljica lahko kakovostno odgovori nanje. 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so vključeni v proces urejanja kadrovskih zadev: samostojnim podjetnikom, lastnikom in direktorjem manjših in srednjevelikih družb ter vsem, ki vodijo kadrovske evidence.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Katere kadrovske evidence so obvezne za vse delodajalce in ali je obveznost za manjše delodajalce drugačna? 

2) Vsebine personalnih map – kaj sodi in kaj nikakor ne sodi noter? Kaj je potrebno ob prenehanju delovnega razmerja zavreči (vrniti osebi ali uničiti) in kaj je arhivsko gradivo?

3) Praktične dileme in rešitve - pojasnila, odgovori na vprašanja udeležencev izobraževanja in diskusija.

 

Predavateljica 
Alja Fakin

Odvetnica Alja Fakin ima več 15-letne praktične izkušnje pri pogajanju, sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb, pri delovnopravnih in gospodarsko poslovnih vsebinah, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se večini dilem in nesporazumov izogne že pred morebitnimi zapleti. 

27.jan. - Zakonita in učinkovita urejenost kadrovsih evidenc 
9. mar. - Sestavine pogodbe o zaposlitvi (in akneksi k pog... 
23. mar. - Evidentiranje delovnega časa, razporejanje..nadure... 
6. apr. - Delodajalec kot žrtev mobinga? 
20. apr. - Zakonito in učinkovito poslovanje z s.p. 
5. maj - Sklepanje pogodb ...izvozna slovenska podja...  

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 23. 1. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200127 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si