Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sestavine pogodbe o zaposlitvi (in aneksi k pogodbi o zaposlitvi)

Program

9.30 začetek
11.00 odmor
11.15 nadaljevanje
12.45 zaključek

Trajanje: 4 ped. ure

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja
je kotizacija na osebo: člani 119 € + DDV in ostali 149 € + DDV 

Pregledali in osvežili bomo obvezns določila v pogodbah o zaposlitvi, kdaj je potrebno skleniti novo in kdaj zadostuje aneks. Posebno pozornost bomo namenili vprašanju, kaj ne sodi v pogodbe o zaposlitvi ter osvetlili najpogostejše napake pri zapisih pogodb o zaposlitvi ter pri aneksih. Kdaj
: ponedeljek, 9. marec 2020, ob 9.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Udeleženci bodo na koncu izobraževanja razumeli, kaj naredi bolje in optimalneje, kaj narediti drugače ter kakšne so pasti pri pogodbah o zaposlitvi in aneksih k pogodbi o zaposlitvi.

Udeleženci so vabljeni, da 
še pred izvedbo izobraževanja posredujejo svoja vprašanja in dileme, da jim predavateljica lahko kakovostno nanje odgovori. 

Izobraevanje je namenjeno vsem, ki so vključeni v proces urejanja kadrovskih zadev: samostojnim podjetnikom, lastnikom in direktorjem manjših in srednjevelikih družb ter vsem, ki skrbijo za sklepanje pogodb o zaposlitvi in sklepanju aneksov k pogodbam o zaposlitvi.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Kaj je obvezna vsebina pogodb o zaposlitvi (razlike med pogodbo o zaposlitvi za določen in nedoločen čas)? 

2) Kaj je priporočljivo vključiti v pogodbo o zaposlitvi? 

3) Praktični primeri, zakaj je sklepanje pogodb o zaposlitvi na (v naprej pripravljenih) obrazcih slabo in posledično lahko delodajalca potisne v (preprečljive) težave?

4) Praktične dileme in rešitve - pojasnila, odgovori na vprašanja udeležencev izobraževanja in diskusija.

 

Predavateljica 
Alja Fakin

Odvetnica Alja Fakin ima več 15-letne praktične izkušnje pri pogajanju, sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb, pri delovnopravnih in gospodarsko poslovnih vsebinah, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se večini dilem in nesporazumov izogne že pred morebitnimi zapleti. 

27.jan. - Zakonita in učinkovita urejenost kadrovsih evidenc 
9. mar. - Sestavine pogodbe o zaposlitvi (in akneksi k pog... 
23. mar. - Evidentiranje delovnega časa, razporejanje..nadure... 
6. apr. - Delodajalec kot žrtev mobinga? 
20. apr. - Zakonito in učinkovito poslovanje z s.p. 
5. maj - Sklepanje pogodb ...izvozna slovenska podja...   Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 3. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200309 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si