Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

WEBINAR: Evidentiranje delovnega časa, razporejanje delovnega časa in problematika nadur

Program

9.30 začetek
11.00 odmor
11.15 nadaljevanje
12.45 zaključek

Trajanje: 4 ped. ure

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja
je kotizacija na osebo: člani 119 € + DDV in ostali 149 € + DDV 

Delodajalec je dolžan plačati vse nadure – tudi tiste, ki jih ni odredil pa jih je delavec vseeno oddelal. Na izobraževanju bomo predstavili praktične ukrepe, kako pravilno razporediti delovni čas, ga evidentirati, še posebaj pozorno bomo obravnavali odreditev nadur ter kako s pravilno organizacijo preprečiti neutemeljeno nabiranje nadur. Kdaj
: ponedeljek, 23. marec 2020, ob 9.30 

Kje: izobraževanje bo potekalo prek interneta kot videokonferenca v živo (in ne v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto) kot je bilo primarno najavljeno). Število udeleženih je omejeno na največ 10 oseb, da zagotovimo čim večjo interaktivnost in diskusijo. Konference ni dovoljeno snemati in jo predvajati naknadno. 


Udeleženci bodo na koncu izobraževanja razumeli, kaj naredi bolje in optimalneje, kaj narediti drugače ter kakšne so pasti pri razporejanju delovnega časa, pri evidentiranju, pri nadurah.

Udeleženci so vabljeni, da 
še pred izvedbo izobraževanja posredujejo svoja vprašanja in dileme, da jim predavateljica lahko kakovostno nanje odgovori. 

Izobraevanje je namenjeno vsem, ki so vključeni v proces urejanja kadrovskih zadev: lastniki in direktorji podjetij, kadrovniki, računovodje, delovodje in vsi, ki so zadolženi za organiziranje delovnega procesa.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Razporejanje delovnega časa: enakomerno in neenakomerna razporeditev 

2) Vodenje evidence delovnega časa 

3) Problematika nadur – kako se jih odredi pravilno, kdaj so prepovedane?

4) Inšpekcijska in sodna praksa

5) Praktične dileme in rešitve - pojasnila, odgovori na vprašanja udeležencev izobraževanja in diskusija.

 

Predavateljica 
Alja Fakin

Odvetnica Alja Fakin ima več 15-letne praktične izkušnje pri pogajanju, sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb, pri delovnopravnih in gospodarsko poslovnih vsebinah, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se večini dilem in nesporazumov izogne že pred morebitnimi zapleti. 

27.jan. - Zakonita in učinkovita urejenost kadrovsih evidenc 
9. mar. - Sestavine pogodbe o zaposlitvi (in akneksi k pog... 
23. mar. - Evidentiranje delovnega časa, razporejanje..nadure... 
6. apr. - Delodajalec kot žrtev mobinga? 
20. apr. - Zakonito in učinkovito poslovanje z s.p. 
5. maj - Sklepanje pogodb ...izvozna slovenska podja...   Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na videokonferenci v živo, e-gradivo in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 3. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200323 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si