Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sklepanje pogodb o dobavi blaga ali storitev za slovenska izvozna podjetja

Program

9.30 začetek
11.00 odmor
11.15 nadaljevanje
12.45 zaključek

Trajanje: 4 ped. ure

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja
je kotizacija na osebo: člani 119 € + DDV in ostali 149 € + DDV 

Kaj naredi izvozno pogodbo zares dobro? Kaj pričakovati pri poslovanju s tujimi partnerji? Čigavi splošni pogoji veljajo ter kakšne so pasti poslovanja preko naročilnice ob dobavi blaga ali storitve tujcem? Kako se izogniti nepotrebnim tveganjem in nevarnostim? Kdaj
: torek, 5. maj 2020, ob 9.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Udeleženci bodo na koncu izobraževanja bolje razumeli, kaj naredi pogodbo dobro, kaj pričakovati v poslovanju s tujimi partnerji, čigavi splošni pogoji veljajo ter kakšne so pasti poslovanja preko naročilnice in kako se jim izogniti.

Udeleženci so vabljeni, da 
še pred izvedbo izobraževanja posredujejo svoja vprašanja in dileme, da jim predavateljica lahko kakovostno nanje odgovori. 

Izobraevanje je namenjeno vsem, ki so vključeni v proces pogajanj za sklenitev posla in samega sklepanja pogodb o dobavi blaga ali storitev (direktorji, pravni in finančni svetovalci, komercialisti, pravniki, računovodje, zaposleni v izvoznih podjetjih).

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Predstavitev problematike poslovanja izvoznih podjetij s pravnega vidika.

2) Primerjalni pregled ureditve posameznih pravnih vprašanj in institutov po Obligacijskem zakoniku, Dunajski konvenciji in Načelih Unidroit s praktičnimi nasveti, kako se izogniti nejasnostim in določiti najučinkovitejšo vsebino pogodbe.

3) Bitka splošnih pogojev...

4) Kolizijska pravila (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Uredba Rim 1, Dunajska konvencija, načela Unidroit, Bruselj 1 – prenovljena).

5) Seznam priporočljivih klavzul (določil) v mednarodnih gospodarskih pogodbah s komentarjem in praktičnimi nasveti glede vsebine teh klavzul (določil).

Predavateljica 
Alja Fakin

Odvetnica Alja Fakin ima več 15-letne praktične izkušnje pri pogajanju, sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb, pri delovnopravnih in gospodarsko poslovnih vsebinah, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se večini dilem in nesporazumov izogne že pred morebitnimi zapleti. 

27.jan. - Zakonita in učinkovita urejenost kadrovsih evidenc 
9. mar. - Sestavine pogodbe o zaposlitvi (in akneksi k pog... 
23. mar. - Evidentiranje delovnega časa, razporejanje..nadure... 
6. apr. - Delodajalec kot žrtev mobinga? 
20. apr. - Zakonito in učinkovito poslovanje z s.p. 
5. maj - Sklepanje pogodb ...izvozna slovenska podja...   Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 29. 4. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200505 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si