Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2020 (3. termin)

Dvodnevni interaktivni spletni seminar

19. in 20. 1. 2020

9.00 začetek
11.00 zaključek

5 pedagoških ur

2 točki

PRIJAVA >

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV (zgodnja prijava 72 € + DDV)

Ostali: 144 € + DDV (zgodnja prijava 117 € + DDV)

Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 14 dni pred posamezno izvedbo seminarja, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo!

Zgodnja prijava za 3. temin velja do vključno 5. 1. 2021

PRIJAVA >

 


Izobraževanje organizira GZS - Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju s Sekcijo računovodij Dolenjske in Bele krajine                    

 

Kdaj: torek in sreda, 19. in 20. januarja 2021, ob 9.00
Kje: preko spletne aplikacije Microsoft Teams/Zoom

 

Namen in cilj seminarja:

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2020 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb. Ker je leto 2020 zelo posebno tudi z vidika ukrepov, povezanih s trenutno zdravstveno situacijo, bomo skušali odgovoriti tudi na čim več odprtih vprašanj glede evidentiranja prihodkov in odhodkov, v povezavi s temi ukrepi.

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

Pomembno za vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in prejemnike Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev: Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.


Vljudno vabljeni! 

Vsebina

 

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2020

 1. Zavezanci in roki za predložitev letnih poročil
 2. Vsebina letnega poročila

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2020

 1. Pregled obrazca po posameznih postavkah
 2. Opredelitev davčne osnove
 3. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 4. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
 5. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
 6. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter in obresti)
 7. Davčne olajšave, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav
 8. Odbitek tujega davka

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti 2020 - davčni obračun za s.p. in zasebnike 

 1. Pregled posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

4. »Normirani« s.p.

 1. Davčni obračun (posebnosti) in obvezne evidence

5. COVID-19 – vpliv na računovodske izkaze in davčni obračun


Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Strokovni izvajalki 
Ksenija Prosen in mag. Barbara Guzina

Ksenija Prosen je direktorica računovodske družbe Rocon d.o.o., ki ima bogate in dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov. Zadnja leta je predavala različne strokovne teme za Nacionalni forum za eRačun, Zbornico računovodskih servisov in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Aktivno sodeluje tudi v Nacionalnem forumu za eRačun in Upravnem odboru ZRS.

Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju

Prijave, odjave, plačilo:

Pogoji so navedeni pri posamezni objavi GZS.

 

Dodatna pojasnila: Zbornica računovodskih servisov, tel.: 01/5898 316, e-pošta:zrs@gzs.si