Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zaščita blagovne znamke, patenta, poslovne skrivnosti ter avtorske pravice (varovanje intelektualne lastnine podjetja)

webinar

14. 1. 2021 

11.00 začetek
12.30 odmor
12.45 nadaljevanje
14.15 zaključek

Trajanje: 4 ped. ure

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja
je kotizacija na osebo: člani 89 € + DDV in ostali 109 € + DDV

E-PRIJAVA

 

Udeleženci se bodo seznanili z razlikami med blagovno znamko, patentom in poslovno skrivnostjo ter ob koncu webinarja znali presoditi, katera oblika varovanja je zanje najprimernejša. Posebej bomo govorili tudi o avtorski pravici in zaščiti avtorske pravice, nastale znotraj ali izven delovnega razmerja. Kdaj
: četrtek, 14. januar 2021, ob 11.00 

Kje: izobraževanje bo potekalo preko spleta in le v živo (brez posnetka, ki bi bil naknadno dostopen). Zato vabljeni, da nam v naprej zaupte svoja vprašanja in dileme, da vam na izobraževanju nanje čim bolj uporabno odgovorimo.Udeleženci bodo na koncu izobraževanja bolje razumeli, kaj naredi bolje in optimalneje, kaj narediti drugače kot že prakticirajo ter kakšne so pasti in nevarnosti pri varovanju intelektualne lastnine.


Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Kaj je blagovna znamka?

2) Kaj je patent?

3) Kaj je poslovna skrivnost?

4) Kaj je avtorska pravica in specifike avtorske pravice, ki nastane v času trajanja delovnega razmerja ali izven njega?

5) Načini (postopki) zaščite posamezne oblike intelektualne lastnine

6) Praktične dileme in rešitve - pojasnila, odgovori na vprašanja udeležencev izobraževanja in diskusija.

 

Predavateljica 
Alja Fakin

Odvetnica Alja Fakin ima več 15-letne praktične izkušnje pri pogajanju, sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb, pri delovnopravnih in gospodarsko poslovnih vsebinah, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se večini dilem in nesporazumov izogne že pred morebitnimi zapleti. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na videokonferenci v živo, e-gradivo in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 1. 2021.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210114 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si