Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zagotavljanje varnega dela in zdravja na delovnih mestih in delovnem okolju v času pandemije COVID 19

19. 1. 2021

8.30 začetek
16.00 zaključek

ZOOM

Kotizacija: 

za program 1 in 2: 135 € 
za program 1: 90 €
za program 2: 90 €  

Za tri in več udležencev iz istega podjetja se prizna 5% popust. Popusti se ne seštevajo. 

Kotizacije so brez DDV, saj društvo ni zavezanec. 

8 KT 

PRIJAVE:

 e-sola@siol.netDogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.


Kdaj: torek, 19. januar 2021, ob 8.30 
Kje: preko videokonferenčnega programa ZOOM

Namen in cilj usposabljanja: 

Izpopolnjevanje znanja za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter obvladovanja tveganj na delovnih mestih, v delovnem okolju ter v začasnih in premičnih deloviščih. Usposabljanje je sestavljeno v dveh programskih sklopih:

 

Program 1: od 08:15 do 11:35 za koordinatorje VZD na začasnih in premičnih gradbiščih in nadzornike na gradbiščih, strokovne delavce VPP (varstva pred požarom) in ostale. 

Program 2: od 11.55 do 16:00 za strokovne delavce VZD in ostale. 

Usposabljanje je organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19) in s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih, ter Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom (Ur.l. RS 32/11 in 61/11).

Udeleženci posameznega usposabljanja bodo prijeli POTRDILA O UDELEŽBI, strokovni delavci VZD pa bodo na osnovi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti pri delu (Ur.l. RS št. 78/19 in 164/20 in Potrdila o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 102-68/2020/2 iz dne 6. 1. 2021 prejeli 8 kreditnih točk.

Vljudno vabljeni!

 


Vsebina


PROGRAM 1 (za koordinatorje VZD in strokovne delavce VPP)

8.30  Milivoj DOLŠČAK
, univ. dipl. org.,
Požarna straža pri rekonstrukcijah, vzdrževanju in sanacijah stavb
9.15 dr. Grega Avgust Sušnik, spec. MDPŠ,
Problematika Korona virusa.
Poudarek na ukrepih za preprečevanje širjenja novega virusa SARS-CoV-2 (COVID 19) na gradbiščih
10.00
 Odmor - 5 minut
10.05 Simon Makovec Kržišnik
, Lozej d. o. o.
Neeksplodirana ubojna sredstva in z njimi povezane nevarnosti na gradbiščih
10.50  Slavko Krištofelc
, univ. dipl. inž. elekt., IRSD
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v času novega virusa SARS-CoV-2 (COVID 19)
11.35 Odmor - 20 minut

PROGRAM 2 (strokovni sodelavci VZD)

11.55 
mag. Borut Brezovar, univ.dipl.prav.,
Obveznosti delodajalca pri organiziranju dela na domu in ostali ukrepi za ureditev varnega in zdravega delovnega mesta v času novega virusa SARS-CoV-2 (COVID 19)
12.40 Dušan Kresnik, KOVA d. o. o. 
Delo v hladnem okolju.
13.25 Odmor - 5 minut 
13.30  Slaviša Oliverovič, dipl.var.inž., Sinet d. o. o.  
Preiskave kemičnih škodljivosti v delovnem okolju
14.15 mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., ZVD d. d.
Pregled delovne opreme s poudarkom na elektro meritvah in najpogostejših ugotovljenih pomanjkljivostih
15.00 Odmor - 5 minut 
15.05 dr. Grega Avgust Sušnik, spec. MDPŠ 
Problematika Korona virusa - poudarek na ukrepih za preprečevanje širjenja novega virusa SARS-CoV-2 (COVID 19) 

15.50 - 16.00  RAZPRAVA in ZAKLJUČEK

___________________________________________________________________

Strokovni posvet je namenjen

Vodilnim delavcem (direktorjem, zakonitim zatopnikom delodajalcev), strokovnim delavcem VZD, koordinatorjem VZD na začasnih in premičnih gradbiščih, nadzornikom na gradbiščih.

 

Vabilo in prijava

 

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prijave:

Na dogodek se prijavite na e-sola@siol.net

Plačilo:

Kotizacijo nakažite, na podlagi izstavljenega računa s strani MDVI Novo mesto, na poslovni račun MDVI Novo mesto (društvo ni davčni zavezanec), Košenice 22, 8000 Novo mesto SI56 0400 1004 6434 374 odprt pri NOVA KBM d.d., Swift/BIC banke: KBMASI2X s pripisom »Strokovno usposabljanje VZD« sklic: 00 01-2020

Po prejemu plačila vam bomo na vaš elektronski naslov posredovali potrditev prijave, navodila za namestitev aplikacije ZOOM ter račun za opravljeno storitev.

Dodatna pojasnila:
 
e-sola@siol.net ali na telefonskih številkah:
041/621-307 (Ivan Vogrinc),
031/366-363 (Miro Škufca),
041/671-461 (Marjan Šmalc).

·    24. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08),