Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Učinkovit načrt denarnega toka za uspešno poslovanje

19. 1. 2021

12.00 začetek 
13.30 odmor  
13.45 nadaljevanje
15.15 zaključek

4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 139 € + DDV
Ostali: 189 € + DDV 
Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je cena za člane 89 € + DDV in za ostale 119 € + DDV na osebo.

E-PRIJAVA

Dogodek organizira v sodelovanju s podjetjem Biro Bonus, d. o. o. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo optimizirati davčni obračun za leto 2020. Tudi vsem, ki želijo vedeti več.

 

Kdaj: torek, 19. januar 2021, ob 12.00 

Kje
: izobraževanje bo potekalo preko spleta in le v živo (brez posnetka, ki bi bil naknadno dostopen). Zato vabljeni, da nam v naprej zaupte svoja vprašanja in dileme, da vam na izobraževanju nanje čim bolj uporabno odgovorimo.

Na izobraževanju boste pridobili uporabna znanja.

Nemalokrat se zgodi, da imajo tudi podjetja z dobički likvidnostne težave. Tudi podjetja v fazi rasti in z veliko dodano vrednostjo imajo lahko težave pri pridobivanju finančnih sredstev. Skrb za stabilen denarni tok je še posebej pomembna v kriznih razmerah. Namen izobraževanja je ugotoviti, kakšna je povezava ter kje je razlika med izkazom denarnih tokov in drugimi računovodskimi izkazi ter pokazati, kaj je pomembno pri načrtovanju denarnih tokov tako z vidika financiranja kot tudi z vidika obvladovanja likvidnostnega stanja. 

Izobraževanje je namenjeno: 
direktorjem, lastnikom podjetij, manadžerjem in vsem tistim, ki niso računovodje, a želijo izvedeti čim več o tem, kaj nam pokažejo bilance in računovodske analize.

Vljudno vabljeni!


Vsebina: 


- denarni tokovi v podjetju in izkaz denarnih tokov,

- načrtovanje denarnih tokov,

- obvladovanje obratnega kapitala podjetja in

- kako lahko poskrbimo za dobro boniteto podjetja.

 

Predavateljica 
Marija Tomc Muc


Predavateljica je uspešna dolgoletna direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o. z večletnimi strokovnimi izkušnjami, članica izvršilnega odbora Sekcije računovodij pri GZDBK. Je aktivni in preizkušen računovodja ter davčnik. Svoje znanje in bogate izkušnje odlično podaja tudi na številnih srečanjih in dogodkih. Izbljšuje znanje tako za stanovskim kolegom kot ostalim, ki niso iz te stroke. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 15. 1. 2021. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210119 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.