Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Roki hrambe kadrovskih dokumentov in kako si vzpostaviti kadrovsko pravno varnost

11. 1. 2023

11.00 začetek
12.30 odmor
12.45 nadaljevanje
14.15 zaključek

4 pedagoške ure


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 210 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 127 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA

  

Pogledali bomo zakonska izhodišča na področju arhiviranja kadrovskih dokumentov, pravno varnost na področju arhiviranja in procese zakonite zaposlitve, dokumentiranja postopka ter hrambe dokumentov.

Pozorno bomo izpostavili ostale kadrovske dokumente v  personalnih mapah, obveznosti glede arhiviranja in časa hrambe ter digitalizacijo kadrovskega področja. 

Na seminarju bomo zajeli, kako si celovito dokumentirati kadrovske  postopke, kako se določa rok hrambe različnih dokumentov, ki nimajo po zakonodaji predpisanih rokov. Pozorni bomo na pasti digitalizacije pri pretvorbi kadrovskih dokumentov v digitalno obliko.  

 

 

Vsebina:

• zakonska izhodišča določanja rokov hrambe kadrovskih dokumentov, 
• s procesom zaposlitve nastajajo prvi dokumenti v povezavi z delovnim razmerjem delavca, ki smo jih dolžni hraniti trajno,
• kako presojamo roke hrambe dokumentov, ki nimajo zakonskih opredelitev,
• upoštevanje zakonodaje varstva osebnih podatkov in GDPR uredbe pri hrambi dokumentov,
• katere dokumente smo dolžni odstraniti iz personalnih map ter izpolnjevanje zakonskih pogojev pred začetkom uničenja dokumentov in
• digitalne personalne mape; izpolnjevanje pogojev za pretvorbo/vzpostavitev digitalnih personalnih map, pogoste napake in tveganja pri pretvorbi.

Izobraževanje je namenjeno:

√ udeležencem javnega in zasebnega sektorja, 
√ kadrovnikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem, 
√ vodjem organizacijskih enot,
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij, 
√ samostojnim podjetnikom in 
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljica: 
Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (zakonite kadrovske evidence, urejene personalne mape, ustrezen delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
6. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230111 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si