Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Z agilnimi timi do inovativnosti in prebojnih idej

25. in 26. 1. 2023

09.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur, 2 srečanji

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 336 € + DDV
Ostali: 436 € + DDV

Usposabljanje bo potekalo z največ 12 udeleženci.

ePRIJAVA

 

Poslovni in razvojni cikli so vedno hitrejši in večina delovnih organizacij, ki se temu ne bo prilagodila, bo zaostala pri poslovnem obstoju, razvoju in uspehu na trgu. Na spremembe se lahko sistematično in načrtno prilagajamo. Še bolje je, da jih sami ustvarjamo.

Organizacije, ki so prevzele agilno timsko delovanje, kot glavne koristi navajajo: izboljšanje preglednosti in upravljanje prioritet, dvig produktivnosti ekipe ter pospešitev izdelave končnih produktov, s katerimi so naročniki bolj zadovoljni.


Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. dan:
• lastnosti učinkovitega tima: pomen psihološke varnosti in zavzetosti,
• agilna miselnost in kako jo vpeljati v prakso,
• kako najbolj razširjeno agilno metodo (Scrum) prilagodimo naši organizaciji,
• sestavimo tim iz nepopolnih igralcev: timske vloge, ki ne smejo manjkati,
• faze razvoja tima: kje lahko pričakujemo konflikte, kako jih preseči in
• učinkovito reševanje problemov: praktična vaja konstruktivnega delovanja v timu.

2. dan:
• nevroznanost za prebujanje kreativnosti, 
• najbolj vroča metoda inoviranja iz Silicijeve doline »Design thinking«,
• učinkovito uvajanje sprememb po korakih,
• podaljševanje življenjskega cikla ter upravljanje portfelja produktov,
• kako prelisičiti naš um, da razmišlja izven okvirjev in
• kreiranje prebojnih oz. »out of the box« idej – tehnike z vajo.

Usposabljanje je primerno za:

√ vodstvene in vodilne delavce, 
√ vodje timov, mentorje, coache, 
√ zaposlene v razvoju, tehničnih službah, inženiringu, IT, prodaji in trženju ter na ostalih delovnih mestih, kjer so potrebne kompetence inovativnosti, kjer je potreba po timskem delovanju, agilnosti, kreativnosti in
√ ostale zainteresirane za vsebino.

Predavateljica
mag. Janja Milič Velkaverh

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je mag. Janja Milič Velkaverh pretežni del časa vodila time in področje razvoja. Je zagovornica agilnega timskega dela, inoviranja in notranjega podjetništva – teme s katere je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter nosilka več certifikatov kreativnega razmišljanja po metodah De Bono. S svojimi izkušnjami, posluhom za različne in neobičajne ideje, naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne. Pokaže vam pot, kako se da razmišljati in ravnati agilno in kreativno.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 23. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230125 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si