Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018

16., 17. in 18. 1. 2023

9.00 začetek
18.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Na usposabljanju boste spoznali in poglobili poznavanje zahtev standarda ISO 50001:2018 in se usposobili za razvoj in izvajanje energetske politike, planiranje in postavljanje ciljev na področju celostnega upravljanja energije, pri čemer bodo upoštevani zakonski pogoji in informacije o pomembni rabi energije. Po uspešno zaključenem usposabljanju boste pridobili naziv Skrbnik sistema upravljanja z energijo.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Sistem upravljanja z energijo ISO 50001:2018 in povezava z drugimi sistemi vodenja,
 • zahteve standarda ISO 50001:2018,
 • strategija organizacije in upravljanje z energijo,
 • energetska politika, energetsko planiranje (energetski pregled, kot ga pojmuje standard, določanje pomembne rabe energije, določanje energijskih izhodišč, kazalniki energetske učinkovitosti, energetski cilji in akcijski plani),
 • učinkovito izvajanje in delovanje sistema upravljanja z energijo,
 • preverjanje energetske učinkovitosti,
 • metode in tehnike za dvig energetske učinkovitosti in
 • pisni preskus znanja.

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • Odgovornim za sisteme upravljanja z energijo,
 • strokovnjakom iz energijsko intenzivnejših podjetij,
 • odgovornim za sisteme ravnanja z okoljem ter vodenja kakovosti v organizacijah,
 • presojevalcem in svetovalcem s področja upravljanja z energijo, ravnanja z okoljem, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja,
 • strokovnim izvedenci, ekologom in
 • vsem, ki želite pridobiti dodatno znanje s področij sistemov ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

Vsi, ki že imate opravljen tečaj za vodilne presojevalce ISO 14001, lahko z udeležbo na Usposabljanju za skrbnike sistema upravljanja z energijo in uspešno opravljenim izpitom, pridobite potrdilo za vodilnega presojevalca ISO 50001.

Vsi, ki želite pridobiti potrdilo za vodilnega presojevalca ISO 50001, se po uspešno zaključenem usposabljanju za skrbnike sistema upravljanja z energijo lahko udeležite Tečaja za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo.

Način dela: 

Usposabljanje sestavljajo predavanja, delo v skupinah, izmenjava izkušenj in študije primerov. Predavanja praviloma potekajo od 9. do 18. ure. Podrobnejši program, potek in urnik pošljemo udeležencem nekaj dni pred izvedbo.
Za lažji potek dela na usposabljanju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 50001:2018.

Predavatelja
Bogomil Kandus

Mag. Bogomil Kandus, univ. dipl. inž. str., se s sistemi meritev in energetsko učinkovitostjo ukvarja od začetka svoje poslovne poti, že več kot trideset let. Opravljal je razvojno raziskovalne naloge na področju energetike, dela energetskega managerja, vodil projekte spodbujanja energetske učinkovitosti na nacionalnem nivoju, kot je uvajanje energetskih pregledov ali svetovanje večjim porabnikom energije. Pred 20. leti je ustanovil ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d. o. o., ter vodil vrsto projektov za optimizacijo rabe energije pri končnih porabnikih energije. Je pionir uvajanja informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije v slovenskem prostoru. S strokovno skupino ENEKOM-a je s prevodom in promocijo prvega evropskega standarda Sistemi upravljanja z energijo v slovenskem prostoru spodbudil uvajanje najnovejših pristopov energetskega managementa.Poleg aktivnega vodenja projektov s področij energetskih pregledov, energetskih informacijskih sistemov ter uvajanja sistemov upravljanja z energijo pri najuglednejših slovenskih podjetjih izvaja tudi izobraževanja. Na SIQ že vrsto let predava na usposabljanjih s področja standarda SIST EN ISO 50001.

Blanka Kaker

Blanka Kaker, univ. dipl. kem., je na SIQ Ljubljana vodja produktov sistemov za upravljanje z okoljem in energijo (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ogljični odtis) in modela NVO. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 718, tatjana.coko@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.