Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2022

17. in 18. 1. 2023

9.00 začetek
16.00 zaključek

EN TEČAJ,
DVE POTRDILI:
(IQNet + SIQ potrdilo)

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 
"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja.

S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v Register notranjih presojevalcev SIQ. Več o registru notranjih presojevalcev SIQ si preberite na povezavi: 
https://www.siq.si/izobrazevanje/register-notranjih-presojevalcev/


Notranje presoje so učinkovito orodje za vzpostavitev in razvoj uspešnega, učinkovitega sistema upravljanja informacijske varnosti.

Usposobite se za konstruktiven pristop k izvajanju presoj, kot presojevalec in hkrati kot presojanec.

Z udeležbo na tem tečaju boste pridobili:

 • znanje za vzpostavitev in izboljšanje učinkovitega sistema upravljanja informacijske varnosti po zahtevah standarda ISO/IEC 27001:2022,
 • usposobljenost za notranjega presojevalca sistema upravljanja informacijske varnosti ter
 • potrdilo in možnost vpisa v SIQ register notranjih presojevalcev.


Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.

 


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Zahteve standardov ISO/IEC 27001:2022 in ISO/IEC 27002:2022,
 • izpolnjevanje zahtev ISO/IEC 27001 na praktičnih primerih,
 • primerjava s standardom ISO 9001,
 • notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje,
 • kompetentnost presojevalcev,
 • študije primerov presoje in simulacija notranje presoje in
 • pisni preizkus znanja (z uspešno opravljenim pisnim preizkusom znanja in boste pridobili potrdilo o usposobljenosti za notranjega presojevalca).


Komu je tečaj namenjen?

 • Odgovornim za vzpostavitev sistema vodenja,
 • organizatorjem informacijskih sistemov,
 • vodjem služb informacijske tehnologije,
 • varnostnim inženirjem,
 • bodočim presojevalcem sistema vodenja in
 • vsem, ki se srečujete z ustvarjanjem, zbiranjem, shranjevanjem ter posredovanjem informacij in si želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov upravljanja informacijske varnosti in izvajanje presoj.


Način dela

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo izvedbe notranje presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja v slovenskem jeziku.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO/IEC 27001:2013.

Predavatelj
Peter Dolinar

Dr. Peter Dolinar je dolgoletni vodilni presojevalec za različne sisteme vodenja, od kakovosti (ISO 9001) do varovanja informacij (ISO/IEC 27001) in neprekinjenega poslovanja (ISO 22301) pri SIQ in pri avstrijski certifikacijski hiši CIS. Bogate praktične izkušnje s področij upravljanja informacijske varnosti in obvladovanja tveganj pridobiva s presojanjem in svetovanjem v številnih slovenskih in mednarodnih podjetjih. Pri svojem delu povezuje področje sistemov vodenja z informacijsko podporo poslovanja oz. poslovnih procesov in z modeli za upravljanje IT storitev.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894, bojan.varga@siq.si, www.siq.si


Dodatna pojasnila:
mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.