Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Gost Bogomir Mirko Strašek, KLS Ljubno

Gospodarski forumi regionalnih zbornic

 

Vabimo vas na

Gospodarski e-forum z gostom

Bogomirjem Mirkom Straškom, KLS Ljubno,

ki bo v torek, 24. januarja 2023, ob 16.00.

E-forum bo potekal

Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice.

 

Dobili bomo odgovore na ta in še na mnoga druga vprašanja:

 • Kako se je vse skupaj začelo daljnega leta 1972?
 • Kako so prebrodili korona krizo in kako zmanjšali negativen vpliv dviga
  cen energentov in surovin?
 • Kaj za podjetje pomeni prehod avtomobilske industrije na električna
  vozila?
 • Kako dosegajo skoraj trikrat večjo dodano vrednost na zaposlenega od
  slovenskega povprečja?
 • Je avtomatizacija proizvodnje ključ do večje produktivnosti?
 • Zakaj je nujno stalno povečevanje produktivnosti?
 • Kakšna je formula za doseganje dolgoročne globalne konkurenčnosti?
 • V kolikšni meri vpliva na prodajo kakovost?
 • Kolikšen delež prodaje predstavljajo novi trgi kot so ZDA in Brazilija?
 • Kolikšen del prihodkov vlagajo v raziskave in razvoj?
 • Kako podjetje spodbuja inovativnost zaposlenih?
 • Kakšen je njegov stil vodenja in kaj je pri vodenju najbolj pomembno?
 • Kako se v lokalnem okolju manifestira izjemna družbena odgovornost
  podjetja?
 • Kako izboljšati poslovno okolje Sloveniji?
 • Kaj mu pomeni vrsta gospodarskih nagrad?
 • Kdaj se bo umaknil in prepustil krmilo mladi generaciji?

Pogovor bo moderirala Marjana Grčman.