Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

FSC in veriga sledljivosti CoC v praksi

12. 5. 2023

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


FSC® je sistem za upravljanje z gozdovi in lesom. Končnemu potrošniku zagotavlja sledljivost izvora lesa od postopka predelave do končnega izdelka. Certifikat FSC® kupcu sporoča, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.

Dobavitelji sistem za upravljanje z gozdovi in lesom uporabljajo kot strateško in konkurenčno prednost organizacije, ki želijo z razlikovanjem ponudbe dostopati do zelenega segmenta trga, uporabljajo pa ga tudi kot orodje za izvajanje svoje politike družbene odgovornosti.

Če želite pridobiti oziroma uspešno vzdrževati certifikat FSC®, vas vabimo, da se nam pridružite na usposabljanju, kjer boste:

 • pridobili praktično znanje za vzdrževanje ali vzpostavitev sistema FSC®,
 • preverili svojo usposobljenost za vzdrževanje sistema FSC®,
 • razumeli, kako zagotavljati sledljivost (CoC – Chain of Custody) lesa od gozda do končnega produkta na polici v trgovini,
 • pridobili praktično znanje, kako preverjati dobavitelje,
 • na praktičnih primerih preverili, ali se pravilno, glede na sistem, izračunava procent trditve (claim), izračunava pretvorbeni faktor in vzdržuje materialna bilanca,
 • preverili skladnost integracije FSC sistema z zahtevami sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu oziroma z ostalimi že vzpostavljenimi sistemi vodenja,
 • pridobili praktično znanje, kako zahteve standarda in novosti prenesti v poslovanje,
 • razrešili morebitne dileme glede vašega sistema FSC® v organizaciji,
 • ob zaključku preverili svoje osvojeno znanje s pisnim preverjanjem razumevanja podanih zahtev standarda.

Predstavljeni bodo teoretični in praktični napotki za vzdrževanje ali vzpostavitev sistema FSC®. Po opravljenem preizkusu znanja prejmejo udeleženci potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA

 • Kako razumeti in izpolniti zahteve nove verzije standarda FSC-STD-40-004 V3-1?
 • Zagotavljanje sledljivosti od vhoda do izhoda (CoC).
 • Nadzor ter preverjanje dobaviteljev.
 • Predstavitev novosti standarda in aplikacija v praksi (samoocena, varstvo pri delu, delovno okolje …).
 • Predstavitev vseh treh sistemov in razlike med njimi (transferni, procentni in kreditni) in praktični primeri izračunov materialne bilance.
 • Dodatne zahteve – zapisi in postopki.
 • Pravilna uporaba logotipa.
 • Pisni preizkus znanja.

Ciljna skupina:

 • Trenutni imetniki certifikatov FSC® (CoC).
 • Podjetja, ki želijo pridobiti certifikat FSC® (CoC).
 • Podizvajalci, ki opravljajo storitve za imetnike FSC® (CoC).
 • Tiskarji knjig, časopisov in revij.
 • Proizvajalci in prodajalci:
  • lesenih izdelkov (pohištvo, gradbeni material, talne obloge, inštrumenti, umetniški izdelki, hišni izdelki …),
  • papirja, pulpe, kartona,
  • primarne in sekundarne embalaže iz papirja, kartona ali lesa,
  • pisarniškega materiala iz papirja, kartona ali lesa,
  • igrač iz papirja, kartona ali lesa,
  • oblačil in drugih izdelkov iz bambusa,
  • gozdnih produktov (guma, medicinske rastline in produkti, kozmetični produkti, čaji, gobe, med, divjačina, oreščki, tartufi …).

 

Predavateljica
Marica Pervan Mak

Marica Pervan Mak je svetovalka za področja FSC®, PEFC, ISO 9001 in ISO 45001. Že več let uspešno uvaja FSC® in ostale standarde v različne organizacije, katerim pomaga pri uvajanju novosti, ki jih FSC® organizacija v rednih intervalih objavlja in pričakuje, da se spremembe implementirajo v zastavljenih rokih. Leta 2020 je opravila tečaj za certificiranega svetovalca FSC® (št. certifikata FSC® F000217). Na SIQ Ljubljana je presojevalka za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.