Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

15., 16. in 17. 5. 2023

9.00 začetek
18.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Na usposabljanju boste poglobili zahteve standarda ISO 14001:2015 in se usposobili za razvoj in izvajanje okoljske politike ter planiranje in postavljanje ciljev na področju celostnega ravnanja z okoljem. Seznanili se boste z zakonodajnimi zahtevami tega področja in se usposobili za pripravo okoljskih poročil. Po uspešno zaključenem usposabljanju boste pridobili naziv Skrbnik sistema ravnanja z okoljem.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA

 • Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 ter povezava z drugimi sistemi vodenja
 • Standard ISO 14001:2015 – razlaga zahtev s praktičnimi primeri
 • Okoljsko planiranje
 • Zakonodajne zahteve
 • Uspešno delovanje sistema ravnanja z okoljem
 • Spremljanje učinkovitosti okoljskega ravnanja
 • Pisni preizkus znanja

Način dela: 
 • Usposabljanje sestavljajo predavanja, delo v skupinah, izmenjava izkušenj in večerne študije primerov.
 • Predavanja praviloma potekajo od 9. do 18. ure. Podrobnejši program, potek in urnik pošljemo udeležencem teden dni pred izvedbo usposabljanja.
 • Za lažji potek dela na usposabljanju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 14001:2015.

Komu je izobraževanje namenjeno:

 • Odgovornim za sisteme ravnanja z okoljem in/ali vodenjem kakovosti v organizacijah;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov ravnanja z okoljem, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;
 • strokovnim izvedencem, ekologom;
 • vsem, ki želite pridobiti dodatno znanje s področja sistemov ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

Vsi, ki želite pridobiti potrdilo o usposobljenosti za vodilnega presojevalca ISO 14001, se po uspešno zaključenem usposabljanju za skrbnike sistema ravnanja z okoljem lahko udeležite Tečaja za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem.

Vsi udeleženci usposabljanja brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.


Predavateljici
Marjanca Zornik, Blanka Kaker

Marjanca Zornik je direktorica družbe Formica d.o.o., kjer se ukvarja predvsem s svetovanjem s področja varstva okolja, kar zajema tudi izvedbo začetnega okoljskega pregleda. Svetuje pri izdelavi predpisanih dokumentov, npr. Načrtih gospodarjenja in ravnanja z odpadki. Pri SIQ je vodilna presojevalka sistemov vodenja po standardih ISO 9001, ISO 14001 in Uredbah EU 333/2011 in 715/2013 ter presojevalka sistema EMAS in standardov po ISO 45001 ter ISO 50001. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje. Dodatno se je okoljsko usposabljala na Ökoprofit Akademie (Gradec, Avstrija). Ima večletne izkušnje z okoljsko zakonodajo - med drugim je bila inšpektorica za okolje s statusom svetovalke glavnega republiškega inšpektorja.

Blanka Kaker, univ. dipl. kem., je na SIQ Ljubljana vodja produktov sistemov za upravljanje z okoljem in energijo (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ogljični odtis) in modela NVO. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.