Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Raba orodij sistema upravljanja z energijo v praksi

23. 5. 2023

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Na delavnici bomo predstavili sistemske pristope za spodbujanje, obvladovanje, optimizacijo in izboljševanje energetske učinkovitosti z uporabo najboljših praks sistema upravljanja z energijo. Govora bo tudi o smernicah pri razvoju sistemov upravljanja z energijo, ki prinašajo vrsto novih pojmov oziroma orodij, ki se pri končnih porabnikih energije uvajajo postopno.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA

 • Zbiranje energetskih podatkov
 • Razvoj kazalnikov in energijskih izhodišč
 • Izvajanje notranjega energetskega pregleda (energy review)
 • Akcijski plan
 • Snovanje
 • Primeri dobrih praks

Vabljeni:

 • odgovorni za sistem upravljanja z energijo v organizacijah,
 • energetski managerji,
 • odgovorni za sistem ravnanja z okoljem,
 • presojevalci in svetovalci s področja sistemov vodenja in
 • vsi, ki želijo pridobiti dodatno znanje s področja sistemov upravljanja z energijo in izvajanja presoj.

Predavatelj
Bogomil Kandus

Mag. Bogomil Kandus, univ. dipl. inž. str., se s sistemi meritev in energetsko učinkovitostjo ukvarja od začetka svoje poslovne poti, že več kot trideset let. Opravljal je razvojno raziskovalne naloge na področju energetike, dela energetskega managerja, vodil projekte spodbujanja energetske učinkovitosti na nacionalnem nivoju, kot je uvajanje energetskih pregledov ali svetovanje večjim porabnikom energije. Pred 20. leti je ustanovil ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d. o. o., ter vodil vrsto projektov za optimizacijo rabe energije pri končnih porabnikih energije. Je pionir uvajanja informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije v slovenskem prostoru. S strokovno skupino ENEKOM-a je s prevodom in promocijo prvega evropskega standarda Sistemi upravljanja z energijo v slovenskem prostoru spodbudil uvajanje najnovejših pristopov energetskega managementa.Poleg aktivnega vodenja projektov s področij energetskih pregledov, energetskih informacijskih sistemov ter uvajanja sistemov upravljanja z energijo pri najuglednejših slovenskih podjetjih izvaja tudi izobraževanja. Na SIQ že vrsto let predava na usposabljanjih s področja standarda SIST EN ISO 50001.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

Tatjana Čoko, telefon: 01 56 09 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.