Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Učinkovito vodenje proizvodnih procesov

16. 5. 2023

11.45 začetek
13.15 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

4 pedagoške ure


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 117 € + DDV
Ostali: 149 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 90 + DDV in ostali 115 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Spoznajte skrivnosti mednarodno uspešnih proizvodnih podjetij. 

V sodobnem času je praktično nemogoče voditi proizvodnjo brez nenehnega in sistematičnega izboljševanja procesov. Razmere na trgu namreč od podjetij zahtevajo, da se trudijo delati bolje, hitreje in ceneje. Z ad-hoc pristopom lahko marsikakšno izboljšavo uvedemo, vendar takšen pristop zahteva veliko energije in časa. Zato so velika in uveljavljena podjetja (Toyota, Motorola, Siemens,...) razvila pristope, ki na sistematični način privedejo do bolj učinkovitih proizvodnih procesov.


Vljudno vabljeni. Vsebina

  • pristopi, ki na sistematični način privedejo do bolj učinkovitih proizvodnih procesov,
  • filozofijo in tehnike vitke proizvodnje (LEAN).

Izobraževanje je namenjeno:

tehničnim in operativnim vodjem manjših in srednjih proizvodnih podjetij, ki še nimajo vpeljanih sistemov stalnih izboljšav v proizvodnji.

Predavatelj: 
dr. Franc Gider

Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa poslovni svetovalec, predavatelj in mentor številnim podjetjem ter posameznikom. Kot svetovalec ima več kot 20 letno prakso na področju optimizacije procesov, stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in menedžerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja GETAS in vodja centra za kvaliteto življenja Bizinaizi. Na različnih svetovalnih in izobraževalnih projektih je sodeloval z več kot 200 organizacijami iz Slovenije in tujine. Ljudje, ki ga poznajo, o njem pravijo, da zna poslušati ljudi in opazi marsikakšno pomembno podrobnost. Pri delu je potrpežljiv in vztrajen.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo, pogostitev med odmorom in pripomoček za obvladovanje stresa VITO – USB ključek z zvočnim posnetkom vodenega sproščanja in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
12. 5. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230516 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si