Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Usposabljanje sodelujočih pri prevozu nevarnega blaga v skladu z odstavkom 8.2.3. ADR

24. 5. 2023

11.00 začetek
12.30 zaključek

2 pedagoški uri

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 109 € + DDV
Ostali: 139 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67 € + DDV in ostali 97 € + DDV.

V primeru prijave na obe izobraževanji 24. 5. 2023, se prizna dodaten 10 % popust.

ePRIJAVA
Namen in cilj seminarja je spoznati zahteve pri prevozu nevarnega blaga in pridobiti potrdilo o usposobljenosti, ki ga zahteva Zakon o prevozu nevarnega blaga za vse sodelujoče pri prevozu.

Pripravili vas bomo, da boste na koncu izobraževanja pravilno rešili pisni preizkus znanja in tako pridobili potrdilo o usposobljenosti sodelujočih pri prevozu nevarnega blaga. 


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • dolžnosti posameznih udeležencev pri prevozu nevarnega blaga,
  • embalaža za nevarno blago,
  • skladnost prevozne dokumentacije z oznakami na tovoru,
  • najpogostejše napake pri prevozu nevarnega blaga,
  • zavarovanje tovora proti premikanju in
  • pisni preizkus znanja.

Seminar je namenjen:

√ prevoznikom nevarnega blaga,
√ pošiljateljem in distributerjem nevarnega blaga,
√ prejemnikom nevarnega blaga,
√ skladiščnikom nevarnega blaga in
√ vsem, ki delajo z nevarnimi kemikalijami.

Predavateljica: 
Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirana inženirka kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov iz področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
22. 5. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2023052402 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 18, urska.ursic@gzdbk.si