Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvladovanje konfliktov

30. 5. 2023

11.45 začetek
13.15 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

4 pedagoške ure


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 117 € + DDV
Ostali: 149 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 90 + DDV in ostali 115 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Raziskave so pokazale, da je učinkovita komunikacija eden od ključnih elementov dobrega delovanja timov in s tem poslovne uspešnosti. Pomanjkljiva komunikacija je pogosto vzrok za napete medsebojne odnose, ki dolgoročno vodijo v izgorelost in bolezni. V zadnjem času se v povezavi s komunikacijo pogosto pojavlja izraz asertivnost, kar pomeni sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic, potreb ali čustev, pri čimer hkrati upoštevamo našega sogovornika.

Na izobraževanju bodo udeleženci spoznali, kako lahko učinkovito obvladujejo svoja čustva ter asertivno komunicirajo znotraj ekipe, s strankami in nadrejenimi. Teoretične osnove bodo podkrepljene z vajami in primeri iz prakse. Osvojena znanja vam bodo v pomoč na poslovnem in tudi osebnem področju. Spoznali boste osnovne principe našega obnašanja. Hkrati se boste lahko odločili za učenje novega stila oz. načina, kako v prihodnosti obvladovati konflikte s konkretnimi primeri v praksi in podjetjih.


Vljudno vabljeni. Vsebina:

  • kaj pomeni učinkovito obvladovanje konfliktov,
  • konstruktivna povratna informacija v 4 korakih,
  • učinkovito obvladovanje konfliktov v 6 korakih,
  • človek kot energijsko bitje in 
  • kaj pomeni dobra komunikacija. 

Izobraževanje je namenjeno:
√ vodjem, ki bi se radi naučili vzdrževati dobre odnose na delovnem mestu.

 

Seznanili se boste, kako vzdrževati svoj visoki energijski potencial in hkrati obvladati ter voditi na prijazen, iskren vendar jasen, odločen in organiziran način svoje sodelavce.

Predavatelj: 
dr. Franc Gider

Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa poslovni svetovalec, predavatelj in mentor številnim podjetjem ter posameznikom. Kot svetovalec ima več kot 20 letno prakso na področju optimizacije procesov, stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in menedžerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja GETAS in vodja centra za kvaliteto življenja Bizinaizi. Na različnih svetovalnih in izobraževalnih projektih je sodeloval z več kot 200 organizacijami iz Slovenije in tujine. Ljudje, ki ga poznajo, o njem pravijo, da zna poslušati ljudi in opazi marsikakšno pomembno podrobnost. Pri delu je potrpežljiv in vztrajen.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo, pogostitev med odmorom in pripomoček za obvladovanje stresa VITO – USB ključek z zvočnim posnetkom vodenega sproščanja in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
26. 5. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230530 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si