Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Bonton pri sestankih na daljavo

4. 7. 2023

8.30 začetek
10.00 odmor
10.15 nadaljevanje
11.45 odmor
12.15 nadaljevanje
13.00 zaključek

5 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 180 € + DDV
Ostali: 234 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 117  + DDV in ostali 152 € + DDV.

ePRIJAVANa izobraževalnem druženju boste spoznali, od česa vse je odvisna uspešnost komuniciranja na daljavo prek različnih platform oziroma orodij informacijske komunikacijske tehnologije (IKT).

Dobili boste odgovore na vprašanja, kaj sestavlja bonton pri takšnem komuniciranju, na kaj morate biti še posebej pozorni in kako graditi ter utrjevati osebno in poslovno znamko na ta način.

Tovrstni način dela je namreč že pomembna kompetenca oziroma veščina zaposlenih.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina

Prednosti in pasti komuniciranja na daljavo:

  • osnovni pogoji za komuniciranje na daljavo,
  • pet P-jev,
  • manj je več,
  • urejenost prostora,
  • osebna urejenost,
  • bonton govorca in
  • retorične značilnosti.

Na izobraževanje vabljeni vsi, ki tako z zunanjimi deležniki kot interno komunicirajo tudi na daljavo.

Predavateljica: 
Irena Potočar Papež

Irena Potočar Papež izvaja različna usposabljanja s področja poslovne komunikacije v raznovrstnih okoljih (gospodarstvo, ministrstva, upravne enote, občine, šole, vrtci, zdravstvene ustanove …). Je predavateljica na fakultetah, izvaja individualne treninge komunikacije in javnega nastopanja, ima svojo TV oddajo in je avtorica 7 knjig.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
30. 6. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230704 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si