Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Quo vadis, 3. razvojna os? Retrospektiva projekta 2004-2023

posvet

 

Državni svet Republike Slovenije vabi na

POSVET

QUO VADIS, 3. RAZVOJNA OS?

Retrospektiva projekta 2004-2023

v petek, 19. maja 2023, ob 10. uri

v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

 

Državni svet je kot stičišče raznolikih interesov primeren podij za razpravo in razmislek o poteku skoraj 20-letnega načrtovanja in izvajanja projekta 3. razvojne osi. Prvi operativni korak k uresničitvi tega projekta, ki se v razvojnih programih takratne SR Slovenije prvič pojavi v 70. letih prejšnjega stoletja, je bil storjen februarja 2004, ko je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Nacionalni program je v svojem dodatnem programu zajel prvi del sodobne daljinske cestno-prometne povezave na 3. razvojni osi: odsek hitre ceste med Dravogradom in Arjo vasjo ter določil, da mora biti državni prostorski načrt za ta odsek sprejet do decembra 2010. Vsekakor pa si v času sprejema Resolucije o Nacionalnem programu nihče ni predstavljal, da po dvajsetih letih projekt še ne bo v celoti umeščen v prostor, kot tudi, da se bodo prva javna naročila za pripravljalna dela za gradnjo, kot so reševanje pravno premoženjskih zadev (parcelacije, odkupi zemljišč in nepremičnin) ter izdelava projektne dokumentacije faze PGD/PZI, začela izvajati šele konec 2017, prva gradbena, vendar samo pripravljalna dela, pa 2020.

In kje smo po dvajsetih letih od prve uvrstitve načrtovanja in gradnje 3. razvojne osi v strateške dokumente države? Kaj se dogaja z realizacijo projekta na severnem, sredinskem in južnem delu bodoče štiripasovne hitre ceste? Zakaj se projekt pri svojem načrtovanju spotika že dve desetletji, glede na to, da so na poteku trase od Dravograda do Metlike sprejeti samo štirje državni prostorski načrti, kar predstavlja slabo polovico celotne dolžine trase? Kje so razlogi za neučinkovito delovanje vseh pristojnih, ki so odgovorni za načrtovanje in realizacijo projekta? Je kdo že izračunal višino kolateralne škode, ki so jih zaradi nerazumljivih zamud pri realizaciji projekta utrpela gospodarstva Koroške, Savinjsko-Šaleške, Zasavske, Posavske, Dolenjske in Belokranjske regije? Posvet v Državnem svetu je namenjen iskanju odgovorov na ta vprašanja.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM DOGODKA >

 

Za udeležbo na dogodku je obvezna elektronska prijava na: https://www.ds-rs.si/sl/form/quo-vadis-3-razvojna-os-retrospe do 18. maja 2023, do 10. ure. Število prijav je omejeno.

Vsi ostali zainteresirani si bodo dogodek lahko ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.