Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

21. in 22. 8. 2023

9.00 začetek
16.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.

Notranje presoje so eno od orodij, s katerimi lahko sistematično nadzorujemo in izboljšujemo učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja. Ugotovitve presoje lahko uporabimo za učinkovito odločanje, saj le kompetentni presojevalci lahko podajo objektivno oceno o tem, kako se v organizaciji izvaja dogovorjeno, kako učinkovito se uresničujejo cilje, odpravljajo odstopanja in problemi ter kako se odzivamo na priložnosti za izboljšave.

Prednosti udeležbe na tečaju

 • Tečaj poteka v živo v eni izmed SIQ predavalnic.
 • Spoznate načela vodenja kakovosti in vse, kar morate vedeti o notranji presoji (definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje).
 • Z osvojenimi kompetencami konstruktivno pristopate k izvajanju notranjih presoj in znate prepoznavati priložnosti za izboljšave v vaši organizaciji.
 • Ob praktični simulaciji študije primera notranje presoje se usposobite za učinkovito izvajanje notranjih presoj.
 • Na podlagi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja pridobite SIQ in IQNet potrdilo o uspešno opravljenem tečaju in postanete kompetenten notranji presojevalec.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Predstavitev standardov skupine ISO 9000
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standarda ISO 9001:2015
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
 • Zapis ugotovitev - vaja
 • Pisni preizkus znanja


Način dela

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 9001:2015.


Komu je usposabljanje namenjeno?

 • odgovornim za sistem vodenja kakovosti,
 • bodočim izvajalcem presoj,
 • presojevalcem sistema vodenja kakovosti,
 • vodjem in
 • odgovornim za vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.
Predavatelji
Jure Urek, Tomaž Babnik in Zoran A. Seyfert

Mag. Jure Urek je vodilni presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018 pri SIQ-ju. Ima bogate izkušnje z izvajanjem presoj v proizvodnih in storitvenih organizacijah. Že 30 let svetuje organizacijam pri vodenju kakovosti in ravnanju z okoljem. Svoje prve delovne izkušnje je pridobival kot predavatelj - asistent za področje proizvodni management na Biotehniški fakulteti. Pozneje je bil svetovalec pri podjetju Produktivnost, v zadnjih letih pa deluje samostojno.

Tomaž Babnik je vodilni presojevalec za sisteme vodenja pri SIQ. Začel je kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju, kasneje je bil zaposlen na SIQ, več kot petindvajset let je svetovalec za sisteme vodenja in izvaja tečaje. Doma in v tujini sodeluje s številnimi organizacijami s področja gospodarstva, javne uprave in storitev (zdravstvo), ki so pridobile certifikat (več kot 145). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa tudi v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol.

Zoran A. Seyfert je vodilni presojevalec za sistem vodenja pri SIQ in certificiran manager sistemov kakovosti po EOQ shemi. Izkušnje si je pridobival v Intereuropi d.d., kjer je kot direktor Sektorja za organizacijo in kakovost vodil projekt za vzpostavitev sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter bil predstavnik vodstva. Sedaj že deset let svetuje organizacijam pri uvajanju sistemov vodenja. Je vodja tečaja za notranje presojevalce. Izvedel je že preko 1.000 presoj sistemov vodenja, tako v gospodarstvu kot javnem sektorju.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Nataša Kavčič, 01 56 09 720, natasa.kavcic@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.