Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Izračun ogljičnega odtisa izdelka

14. 9. 2023

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 

Dejavniki v poslovnem okolju ustvarjajo potrebo po obvladovanju emisij toplogrednih plinov v smeri trajnostnega razvoja. Spremljanje ogljičnega odtisa izdelka je eno izmed orodij za upravljanje z izpusti toplogrednih plinov in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Določitev ogljičnega odtisa je le uvod v načrtovanje zmanjševanja emisij, s splošnim namenom prispevanja k zmanjšanju vplivov na okolje. Z izračunom ogljičnega odtisa lahko organizacije pridobijo potrebne informacije, s pomočjo katerih lahko:

 

 • obvladujejo emisije in jih sčasoma tudi zmanjšajo;
 • nadzorujejo svoj ogljični odtis in poiščejo morebitne prihranke;
 • natančno poročajo in izpolnijo zahteve poslovnih partnerjev, strank ali investitorjev;
 • omogočijo svojim odjemalcem, da izberejo okolju prijaznejše proizvode;
 • pridobijo potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi, izbiri materialov, razvoju proizvodov, v proizvodnji;
 • potrdijo, da so družbeno odgovorni, in
 • pridobijo konkurenčno prednost.

 

Na delavnici bodo predstavljeni temeljni koncepti ogljičnega odtisa ter z njimi povezani standardi in metodologije za izračun in upravljanje z ogljičnim odtisom. Na osnovi obravnave praktičnih primerov po postopkih izračuna bo pridobljeno znanje izhodišče za samostojen izračun.

Vljudno vabljeni!

Vsebina 

 • Predstavitev dejavnikov poslovnega okolja, ki ustvarjajo potrebo po obvladovanju toplogrednih plinov v smeri trajnostnega razvoja
 • Razvoj in predstavitev standardov ter smernic na področju izračunavanja ogljičnega odtisa na ravni izdelka
 • Predstavitev toplogrednih plinov, njihovega izvora in usmeritev do faktorjev ogljičnega odtisa
 • Spletne podatkovne baze za podporo pri izračunih (praktični primeri iskanja faktorjev)
 • Predstavitev izkušenj pri izračunavanju ogljičnega odtisa na ravni izdelka (analize, dileme in napake pri izračunih)
 • Primer izračunavanja ogljičnega odtisa v praksi z metodološkim pristopom
 • Možnost razprave


Način dela

 • Na delavnici bodo predstavljene osnovne informacije v zvezi z razumevanjem pomena trajnostnega razvoja in standardov s tega področja, s poudarkom na obvladovanju emisij toplogrednih plinov.
 • Po predstavitvi teoretičnih konceptov bo poudarek na prikazu praktičnih primerov izračunavanja ogljičnega odtisa na ravni izdelka.
 • Udeleženci delavnice bodo dobili priložnost za aktivno sodelovanje ter predstavitev svojih dilem in vprašanj.


Udeležbo priporočamo:

 • vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja;
 • energetskim in okoljskim strokovnjakom;
 • zaposlenim v službi nabave;
 • zaposlenim, ki izvajajo presoje dobaviteljev;
 • vodjam sistemov ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in kakovostjo;
 • strokovnjakom s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

 

Predavatelja
Alojz Bitenc, Leonida Šot Pavlovič

Mag. Alojz Bitenc, je samostojni svetovalec pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, sistema upravljanja z energijo ISO 50001 ter zunanji presojevalec omenjenih sistemov vodenja pri SIQ. Vodi tudi projekte uvajanja modela poslovne odličnosti ter drugih orodij za racionalizacijo poslovnih procesov v organizacijah. Sodeluje v različnih mednarodnih projektih. V okviru programa EU "European Association for Environmental Management Education" se je na področju okolja dodatno usposabljal. Ima tudi večletne izkušnje z računalniško avtomatizacijo industrijskih procesov, pridobljene v Iskri Avtomatiki in na Institutu Jožef Stefan. Kot svetovalec na področju kakovosti, okolja, VZD in upravljanja z energijo sodeluje s številnimi malimi in srednje velikimi organizacijami tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

Leonida Šot Pavlovič se z reševanjem interdisciplinarnih izzivov na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ukvarja že več kot petindvajset let. Strokovne izkušnje pri vodenju okoljskih projektov, svetovanje podjetjem za pridobitev okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, izdelava sanacijskih programov, odlično poznavanje okoljske zakonodaje ter razvite komunikacijske veščine ji omogočajo učinkovito svetovanje za proizvodne in storitvene dejavnosti, vzpostavljanje in vzdrževanje sistemov vodenja (ISO 14001, ISO 9001, EMAS), svetovanje za pripravo trajnostnih poročil (GRI), uspešno reševanje različnih okoljskih izzivov v praksi in izvedbo strokovnih izobraževanj. Zaposlena je v podjetju 3P Poslovno svetovanje in je zunanja presojevalka sistemov vodenja pri SIQ.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, 01 56 09 894, tanja.bencek@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.