Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poreklo blaga

25. 9. 2023

11.30 začetek
13.00 odmor 
13.30 nadaljevanje 
15.00 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 130 + DDV
Ostali: 180 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 119  + DDV in ostali 139 € + DDV.

ePRIJAVA

 

 


Poreklo blaga predstavlja »gospodarsko državljanstvo« blaga v mednarodni trgovini, poznavanje pravil o poreklu blaga pa prinaša gospodarskim subjektom koristi, tako pri uvozu kot tudi pri izvozu blaga.

Predstavljene bodo novosti na področju porekla blaga, med ostalim začetek uporabe prehodnih PEM pravil o poreklu - vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga (obstoječih in prehodnih PEM pravil o poreklu blaga). Prehodna PEM pravila o poreklu blaga so namenjena začasni uporabi na opcijski in bilateralni osnovi med pogodbenicami PEM Konvencije do sklenitve in začetka veljavnosti spremenjene (revidirane) PEM Konvencije. Prehodna pravila se torej uporabljajo na alternativni osnovi vzporedno z obstoječimi PEM pravili o poreklu, gospodarski subjekti pa se lahko prostovoljno odločijo za uporabo teh pravil, če želijo koristiti ugodnosti sporazumov na podlagi manj strogih pravil o poreklu. V okviru prehodnih PEM pravil o poreklu blaga bomo predstavili tudi zadnje spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, ki se nanašajo na notranji trg EU, sestavljanje izjav dobavitelja in prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu. Predstavljeno tematiko vzporedne uporabe dveh sklopov pravil o poreklu blaga bomo obravnavali kompleksno, tudi s predstavitvijo več praktičnih primerov za lažje razumevanje in uporabo v praksi. Predstavili pa bomo tudi bodoče bistvene spremembe, ki jih bo »prinesla« revizija določb o preferencialnem poreklu iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447.

 

Vljudno vabljeni!

 

Vsebina:

  • revizija Regionalne konvencije - predstavitev »novih« prehodnih PEM pravil o poreklu: bistvene razlike med PEM pravili in prehodnimi PEM pravili,
  • spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 – izjava dobavitelja in določitev preferencialnega porekla v skladu z enim ali več sklopi pravil o poreklu, prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu, praktični primeri,
  • zadnji obvestili Komisije – možnosti diagonalne kumulacije v okviru obstoječih PEM pravil in v okviru prehodnih PEM pravil o poreklu blaga,
  • veljavna dokazila o poreklu blaga in uporaba sistema EU REX,
  • bodoče bistvene spremembe zakonodaje, povezane s spremembo Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 in poreklom blaga,
  • primeri iz prakse,
  • odgovori na vprašanja udeležencev.

Predavateljica
Ana Maček

Predavateljica je strokovnjakinja s področja "Poreklo blaga" z dolgoletnimi slovenskimi in mednarodnimi izkušnjami. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
21. 9. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230925 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si