Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Celoviti projekt promocije zdravja od zasnove do realizacije

18. 12. 2023

10.00 začetek
11.30 odmor
11.45 nadaljevanje
13.15 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Podali vam bomo jasne usmeritve, kako se celovito lotiti projekta promocije zdravja na delovnem mestu.

Poudarek bo na celovitem pristopu, podrobni analizi podatkov ter na oblikovanju načrta aktivnosti, ki bo imel koristi tako za delodajalca, kot tudi za delavce. Posebej bomo izpostavili, kako obvladovati dejavnike psihosocialnih tveganj, ki so v okviru promocije zdravja pogosto prezrti, vendar ključni za uspešno promocijo zdravja.

Vljudno vabljeni. 

 

 

Vsebina:

  • kako prepoznati izzive v organizaciji, ki vplivajo na zdravstveno kondicijo zaposlenih,
  • kako si pridobiti kvalitetne vhodne podatke v okviru analize, ki je temelj za nadaljnjo načrtovanje,
  • kaj so obvezne sestavine načrta promocije zdravja in kako obsežno ga zastaviti,
  • kako formirati učinkovito projektno skupino,
  • kako motivirati sodelavce k čim večji udeležbi,
  • kako ozavestiti odgovornost za zdravje tudi pri delavcu,
  • kako obvladovati psihosocialna tveganja,
  • kje so meje promocije zdravja z davčnega vidika in
  • kako si zastaviti dober program promocije zdravja z minimalnimi stroški.

Izobraževanje je namenjeno:

√ odločevalcem tako v podjetjih kot v ostalih delovnih organizacijah (zasebni in javni sektor),
√ kadrovikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem, 
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij, 
√ vodjem organizacijskih enot, 
√ samostojnim podjetnikom in 
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljica: 
Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (kadrovske evidence, personalne mape, delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
14. 12. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231218 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si