Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novosti ADR 2023 s potrdilom o usposabljanju

14. 12. 2023

13.00 začetek
14.30 zaključek

2 pedagoški uri

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 109 € + DDV
Ostali: 139 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67 € + DDV in ostali 97 € + DDV.

ePRIJAVA
Namen seminarja je spoznati osnovne zahteve pri prevozu nevarnega blaga in novosti ADR 2023.

Photo by Jason Mitrione on Unsplash

Vsi, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, morajo biti na osnovi Zakona o prevozu nevarnega blaga ustrezno usposobljeni.

Na podlagi uspešno rešenega pisnega preizkusa znanja na tem seminarju udeleženci prejmejo potrdila o usposobljenosti.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • Novosti ADR 2023
  • Dolžnosti posameznih udeležencev pri prevozu nevarnega blaga
  • Embalaža za nevarno blago
  • Skladnost prevozne dokumentacije z oznakami na tovorku
  • Najpogostejše napake pri prevozu nevarnega blaga
  • Pisni preizkus znanja

Seminar je namenjen:

√ prevoznikom nevarnega blaga,
√ pošiljateljem in distributerjem nevarnega blaga,
√ prejemnikom nevarnega blaga in 
√ skladiščnikom nevarnega blaga. 

Predavateljica: 
Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirana inženirka kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov iz področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
11. 12. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231214 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 18, urska.rataj@gzdbk.si