Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Od zavedanja k dejanju: Kako pristopiti k uvajanju okolju in družbi prijaznih praks v podjetju?

18. 10. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Cilj delavnice je določiti konkretne korake katere lahko naredi podjetje, ki želi poslovati bolj trajnostno.

Predstavljeni bodo številni primeri iz prakse in koristna orodja.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina

  1. “Zeleni” pojmi: trajnostnost, krožnost, regeneracija; in Zeleni Dogovor EU.
  2. Zavedanje, znanje, preglednost, odgovornost.
  3. Poslovni modeli in strategije.
  4. Krožna zasnova proizvodov.
  5. Orodja.

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem, 
√ vodjem razvojnih oddelkov,
√ vodjem projektov in 
√ vsem zaposlenim, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavateljica: 
Valeria Radosavljević


Direktorica podjetja Ecolibrium, ki ponuja svetovanje s področja krožnosti in trajnostnosti. Izkušena predavateljica in vodja delavnic, med drugim za OZS, MPIKov AS in KOCles. Sodeluje s številnimi podjetji in organizacijami v Sloveniji in tujini.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, pogostitev med odmorom, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
16. 10. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231018 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si