Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Osnovna orodja kakovosti v avtomobilski industriji — Core tools

13. in 14. 12. 2023

9.00 začetek
16.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Zakaj se udeležiti usposabljanja, če že poznamo in uporabljamo osnovna orodja kakovosti, kot so FMEA, MSA in SPC?

Zato, ker Core Tools postavlja FMEA, MSA in SPC v kontekst, ki se začne z APQP in zagotavlja stalne izboljšave s PPAP.

Pridobite znanje, ki vam bo v pomoč tudi pri obveznem pristopu k »Automotive Core Tools Online Quiz«, ki je pogoj za pridobitev/podaljšanje licence za VDA 6.3 pri VDA QMC.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

V zelo konkurenčnem okolju avtomobilizma/proizvodnje se organizacije soočajo s tremi hkratnimi in enako pomembnimi cilji: zagotavljanje visokokakovostnih izdelkov, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja strank, zagotavljanje količin in rokov dobav.

Orodja kakovosti se uporabljajo za zagotavljanje kakovosti v vseh fazah nastajanja proizvoda. Ob pravilni uporabi so orodja temelj za izpolnjevanje zahtev odjemalcev, od razvoja izdelka do proizvodnje in izboljševanja proizvodov.

Danes večina avtomobilskih proizvajalcev od dobaviteljev zahteva poznavanje in uporabo enega ali več osnovnih orodij avtomobilske industrije. Zato lahko organizacije, katerih zaposleni imajo ustrezna znanja (Core Tools), svojim naročnikom zagotavljajo, da bodo zahteve standarda IATF 16949 ter veljavnih referenčnih priročnikov o zagotavljanju kakovosti izpolnjene.

Poznavanje, razumevanje in uporaba v nadaljevanju navedenih orodij je obvezno v avtomobilski industriji. Zaradi koristi pa se ta orodja uveljavljajo tudi v drugih branžah serijske proizvodnje (npr. bela tehnika, letalska industrija, elektronske naprave, farmacija, medicina …).

Orodja so opredeljena kot pet dopolnilnih tehnik in/ali metod, ki podpirajo doseganje zahtev IATF 16949, in vključujejo:

 • APQP — Advanced Product Quality Planning (Planiranje razvoja proizvodov),
 • PPAP — Production Part Approval Process (Odobritev proizvodnje),
 • FMEA — Failure Mode and Effect Analysis (Analiza tveganj v fazi razvoja in proizvodnje),
 • MSA — Measurement System Analysis (Analiza merilnega sistema),
 • SPC — Statistical Process Control (Statistični nadzor procesov).

Na koncu usposabljanja se pridobljeno znanje preveri s pisnim preizkusom znanja. Udeleženec pridobi potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Usposabljanje je namenjeno:

 • vsem, ki želijo obnoviti in nadgraditi poznavanje navedenih orodij,
 • vsem, ki sodelujejo v projektnih skupinah (razvoj, tehnologija, proizvodnja, zagotavljanje kakovosti, nabava, logistika ...),
 • notranjim presojevalcem sistema vodenja v avtomobilski industriji ter
 • dobaviteljem.

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci:

 • poznali osnove orodij avtomobilske industrije, ki se uporabljajo pri razvoju novih izdelkov,
 • razumeli pomen upravljanja procesov za doseganje standardizacije in izboljšave z uporabo diagramov toka procesov, procesnih FMEA in načrtov nadzora procesov,
 • razumeli vse glavne pristope avtomobilske industrije k FMEA in kontrolnim načrtom ter variacije v trenutni uporabi,
 • pridobili spretnosti, potrebne za merjenje in spremljanje proizvodnih procesov ter odpravljanje težav, ko se pojavijo,
 • razumeli statistična orodja, potrebna za revizijo znanja organizacije in uporabo statističnih metod,
 • vedeli, kako izvajati SPC in MSA.

Predavatelj
Dušan Zorc

Mag. Dušan Zorc je svoje izkušnje s področja kakovosti pridobival v družbi Iskra, na SIQ, pa tudi v mednarodnem podjetju, ki izdeluje sklope za avtomobilsko industrijo. Pri SIQ je vodilni presojevalec po zahtevah standardov ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001. Tečaj za vodilnega presojevalca po zahtevah standarda ISO/TS 16949 in dokvalifikacijo po zahtevah standarda IATF 16949:2016 je uspešno zaključil pri International Automotive Task Force, kjer se je izpopolnil tudi za izvajanje presoj po IATF 16949 (IATF, št. certifikata 5-ADP-12-06-1977), kot vodilni presojevalec pa izvaja presoje tako pri SIQ kot tudi pri Quality Austria. Je SIQ-predavatelj za vsebine IATF, kontrolni plani, FMEA … ter samostojen svetovalec na področju kakovosti.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, 01 56 09 894, tanja.bencek@siq.si.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.