Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2022

12. - 14. 12. 2023

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 Namen tečaja je usposobiti udeležence za poznavanje ter razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2022. Udeleženci bodo spoznali metode in tehnike izvajanja notranjih presoj. Usposobili se bodo za učinkovito izvajanje notranje presoje integriranega sistema vodenja kakovosti in sistema upravljanja informacijske varnosti.

Cilj tečaja je omogočiti udeležencem, da pridobijo znanje in razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2022. Udeleženci se bodo naučili metod in tehnik za izvajanje notranjih pregledov. Sposobni bodo učinkovito izvajati notranje preglede integriranega sistema za upravljanje kakovosti in sistemov informacijske varnosti.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Integrirani sistemi vodenja
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2022 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri in s poudarki na podobnostih in razlikah
 • Na tečaju bomo predstavili tudi kratko primerjavo starih (2013) in novih (2022) zahtev standardov ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002 ter pregled najpomembnejših sprememb
 • Učinkovitost integriranih notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov in nenehno izboljševanje
 • Kompetentnost presojevalcev Študij primera in simulacija notranje presoje integriranih sistemov vodenja
 • Pisni preizkus znanja


Komu je tečaj namenjen?

 • odgovornim za vzpostavitev sistemov vodenja kakovosti in/ali sistema upravljanja informacijske varnosti;
 • izvajalcem presoj;
 • organizatorjem informacijskih sistemov;
 • vodjem služb informacijske tehnologije;
 • varnostnim inženirjem;
 • vsem, ki se srečujete z ustvarjanjem, zbiranjem, shranjevanjem ter posredovanjem informacij in si želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov upravljanja informacijske varnosti;
 • vodje in vsi, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistemov vodenja.

Način dela:

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 9001:2015 in 27001:2022.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.
Predavatelj
Peter Dolinar

Dr. Peter Dolinar je dolgoletni vodilni presojevalec za različne sisteme vodenja, od kakovosti (ISO 9001) do varovanja informacij (ISO/IEC 27001) in neprekinjenega poslovanja (ISO 22301) pri SIQ in pri avstrijski certifikacijski hiši CIS. Bogate praktične izkušnje s področij upravljanja informacijske varnosti in obvladovanja tveganj pridobiva s presojanjem in svetovanjem v številnih slovenskih in mednarodnih podjetjih. Pri svojem delu povezuje področje sistemov vodenja z informacijsko podporo poslovanja oz. poslovnih procesov in z modeli za upravljanje IT storitev.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Bojan Varga, 01 47 78 108, bojan.varga@siq.si.

---
Dodatna pojasnila:
 Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.