Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018

4. in 6. 12. 2023

9.00 začetek
18.00 zaključek


Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.

Pogoj za udeležbo na Tečaju za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo je uspešno zaključeno Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo.

NAMEN

Udeleženci boste pridobili znanje za vodenje presoj in veščine za samostojno načrtovanje presoje sistema upravljanja z energijo, pripravo poročila, ustrezno posredovanje ugotovitev o presoji in pripravo programov korektivnega in preventivnega ukrepanja. Z rednimi presojami, ki jih boste izvajali kot usposobljen vodilni presojevalec sistema upravljanja z energijo, boste znali prepoznati slabosti in tveganja v sistemu, ki bi lahko imela negativen učinek na upravljanje energije in tako ugotovitve presoj izkoristili za izboljšave.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. dan

 • Smernice za presojanje ISO 19011 in zahteve ISO 17021

2. dan

 • Presoja obvladovanja dokumentacije in delovanja sistema
 • Načrtovanje presoje in vloga vprašalnikov
 • Izvajanje presoj: študij primerov in igranje vlog
 • Definiranje ugotovitev presoje in poročanje
 • Ocenjevanje izvedenih korektivnih in preventivnih ukrepov
 • Pisni preizkus znanja

Udeležbo priporočamo:

 • odgovornim za sisteme upravljanja z energijo;
 • strokovnjakom iz energijsko intenzivnejših podjetij;
 • odgovornim za sisteme ravnanja z okoljem ter vodenja kakovosti v organizacijah;presojevalcem in svetovalcem s področja upravljanja z energijo, ravnanja z okoljem, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;strokovnim izvedencem, ekologom;
 • vsem, ki želite pridobiti dodatno znanje s področij sistemov ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

Način dela:

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, predstavitev praktičnih izkušenj, aktivno delo v skupinah, simulacije presoj in individualne študije primerov.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 50001:2018.
 • Podrobnejši program, potek in urnik pošljemo udeležencem nekaj dni pred izvedbo.
 • Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.


Predavatelja
Miloš Seražin in Blanka Kaker

Miloš Seražin je na SIQ Ljubljana direktor področja Ocenjevanje sistemov vodenja in vodja produktov ISO 9001, ISO 45001, IQNet SR 10 in modela KzP. Svoje strokovno znanje in izkušnje je nadgrajeval z izvajanjem strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, opravljanjem preskušanja proizvodov v skladu z zahtevami direktiv novega pristopa, merjenjem hrupa in vibracij. Je vodilni presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018. Je tudi avtor knjig: "Ocena tveganja je narejena. Kako naprej? Sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu" in "Sistemi vodenja - zakaj in kako jih integrirati".

Blanka Kaker, univ. dipl. kem., je na SIQ Ljubljana vodja produktov sistemov za upravljanje z okoljem in energijo (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ogljični odtis) in modela NVO. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tatjana Čoko, 01 56 09 718, tatjana.coko@siq.si, www.siq.si

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.