Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Angleščina za zaposlene v tehničnih strokah

1. 12. 2023

10.50 sprejem udeležencev
11.00 začetek
12.30 odmor
12.45 nadaljevanje
14.15 zaključek

4 pedagoške ure

Yurena d.o.o., Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

Kotizacija

Člani: 94 € + DDV
Ostali: 120 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 72 € + DDV in ostali 94 € + DDV.

ePRIJAVA


Delavnico organiziramo v sodelovanju s podjetjem YURENA Novo mesto, d. o. o.Si želite postati bolj suvereni pri razumevanju angleških strokovnih besedil in bolj sproščeno komunicirati s tujimi poslovnimi partnerji? Na delavnici boste utrdili in nadgradili znanje angleščine ter ga obogatili z novimi koristnimi frazami.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • angleški izrazi v tehničnih strokah,
  • razumevanje strokovnih besedil in
  • poslovna konverzacija.

Delavnica je namenjena:
vsem, ki angleščino uporabljajo pri svojem delu in potrebujejo osvežitev.


Delavnica bo potekala z največ 12 udeleženci.

Predavatelj: 
Tomaž Šteh, Yurena

Yurena, šola tujih jezikov, je pooblaščeni izpitni center, v katerem lahko kandidati opravljajo državne izpite iz znanja tujih jezikov za odrasle in pooblaščeni izpitni center organizacije LanguageCert. LanguageCert je mednarodno veljaven certifikat, ki dokazuje raven znanja angleščine v skladu z evropsko jezikovno lestvico (stopnja A1-C2). Tečaji potekajo v sodobno opremljenih učilnicah, v katerih pouk s pomočjo interaktivnih tabel omogoča nadgradnjo tradicionalnih oblik učenja z najnovejšimi komunikacijskimi tehnologijami.

Tomaž Šteh, profesor angleščine, ima 12 let izkušenj na področju oblikovanja in vodenja tečajev angleškega poslovnega jezika v vodilnih slovenskih in tudi tujih podjetjih. Odlikuje ga usposobljenost na področju strokovne terminologije, kar se odraža pri njegovih prevodih, ki so na ravni univerzitetno izobraženega maternega govorca angleščine.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
28. 11. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231201 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si