Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako zastaviti projektno delo, da dosežemo cilje podjetja in izbrati ter realizirati prave investicije

11. 12. 2023

13.30 začetek
15.15 zaključek

3 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 127 € + DDV
Ostali: 152 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 78 € + DDV in ostali 104 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Pregledali bomo dobre prakse projektnega dela v podjetju, ki omogočajo sprejemanje pravih odločitev v podjetju. Prave odločitve omogočajo doseganje poslovne uspešnosti, omogočajo trajnostno delovanje, upravljanje tveganj in nepričakovanih dogodkov v teh negotovih časih.

Katere investicije naj dobijo prioriteto v naboru le-teh? Kako jih speljati do cilja? Kaj storiti, če začete investicije ne dajejo pričakovanih rezultatov? Kako ustrezno organizirati projektno delo?

Investicije so gonilo razvoja vsakega podjetja. V kolikor se jih ne lotevamo ustrezno, celovito in z zdravo ekonomsko presojo, lahko hitro postanejo "kamen okoli vratu" in predmet težav, ki se v zadnji fazi ter v aktualnem času odraža v prezadolženosti podjetja.

Pregledali bomo, kako organizirati projektno delo, izbirati investicije, ki jih podjetje potrebuje za dolgoročni obstoj. Pregledali bomo metodologijo, ki je na razpolago za ekonomsko presojo naložb. Na praktičnih primerih bomo prikazali, kako oceniti, pripraviti in spremljati pričakovane ekonomske učinke in denarne tokove planirane naložbe ter kje pridobiti ustrezne vire financiranja zanje. Učili se bomo od boljših in se izogibali napakam drugih.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

 • dobre prakse projektnega dela,
 • pregled vrste investicij (naložb) in kako se jih lotevati,
 • ekonomski dejavniki in trajnost investicije,
 • metodologija ekonomske presoje naložb,
 • denarni tok naložbe, zahtevana stopnja donosnosti, viri financiranja naložbe in ostali potrebni resursi za izvedbo investicij,
 • dejavniki presoje in osnove odločanja za/proti investiciji ter kako izbrati prave investicije pravi čas,
 • tveganja investicije in njihovo upravljanje,
 • kaj je preveč in kaj premalo investicij v podjetju,
 • najpogostejše napake v praksi,
 • diskusija in iskanje rešitev izpostavljene problematike s strani udeležencev.

Izobraževanje je namenjeno:

√ strokovnim sodelavcem in ključnim odločevalcem v podjetju,
√ projektnim vodjem,
√ vodjem financ, računovodstva,
√ poslovodstvu in lastnikom podjetij.

Predavateljica: 
Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij, finančna coachinja, predavateljica. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pri pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju. Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje ocenjevalke vrednosti podjetij v različnih panogah kot tudi sodne izvedenke za ekonomijo in videnja prakse v primerih, ki končajo v sodnih procesih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
7. 12. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231211 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si