Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Delo od doma - izziv današnjega časa

11. 12. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Udeležencem bomo omogočili poglobljen vpogled v vzpostavljanje zakonitih okvirov za delo na domu, ki zmanjšajo tveganja v primeru nezgod pri delu doma. 

Izpostavili bomo, kaj delodajalcem nalaga Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter Zakon o dohodnini.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • Ključna zakonska izhodišča, ki opredeljujejo obveznosti delodajalca pri opravljanju dela na domu.
  • Interes delodajalca in opredelitev postopkov, ki zaposlenemu definirajo zeleno luča za delo na domu.
  • Kako z jasnimi pravili minimizirati morebitna tveganja pri delu na domu.
  • Zakaj je potrebno že v pogodbi o zaposlitvi jasno opredeliti tudi delo na domu.
  • Pogoste napake delodajalcev in tveganja pri izvajanju dela na domu.
  • Prednosti pravilnika za delo na domu in priporočljiva vsebina akta.

Izobraževanje je namenjeno:

√ odločevalcem tako v podjetjih kot v ostalih delovnih organizacijah (zasebni in javni sektor),
√ kadrovikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem, 
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij, 
√ vodjem organizacijskih enot, 
√ samostojnim podjetnikom in 
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljica: 
Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (kadrovske evidence, personalne mape, delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
7. 12. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231211 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si