Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Varno delo in skladiščenje kemikalij

16. 1. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVAObravnavali bomo tehnične in organizacijske ukrepe za varno skladiščenje nevarnih kemikalij. Udeleženci bodo pridobili znanje o določevanju skladiščnih razredov ter razumevanje njihovega pomena. Cilj je, da se udeleženci naučijo pravilnega ravnanja v primeru izlitja nevarnih snovi v skladišču, kar bo prispevalo k večji varnosti delovnega okolja. Poleg tega se bodo udeleženci pripravili na morebiten inšpekcijski pregled skladišča.

Drugi del izobraževanja bo osredotočen na varno uporabo in prevoz nevarnih kemikalij. Udeleženci bodo prepoznali razliko med nevarnimi kemikalijami in nevarnim blagom za transport ter se seznanili z ključnimi dokumenti, kot so Navodila za varno delo in Pisna navodila za šoferje. Glavni cilj je naučiti udeležence, kako varno ravnati s kemikalijami v različnih situacijah, vključno z ukrepi v primeru izlitja nevarnih snovi. Skupno pridobljeno znanje bo pripomoglo k večji ozaveščenosti in varnosti pri delu z nevarnimi kemikalijami.


Photo by National Cancer Institute on Unsplash


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

• določevanje skladiščnih razredov,
• pravila o skupnem skladiščenju različnih kemikalij (tabela),
• organizacijski ukrepi za skladiščenje nevarnih kemikalij,
• tehnični ukrepi za skladiščenje nevarnih kemikalij, 
• inšpekcijski nadzor skladišča,
• prepoznavanje nevarnih kemikalij (navodilo za varno delo),
• osebna varovalna oprema za delo s kemikalijami,
• izpostavljenost kemikalijam na delovnem mestu (mejne vrednosti kemikalij) in biološke mejne vrednosti,
• prepoznavanje nevarnega blaga (pisna navodila za šoferje) in
• zaščitna oprema pri prevozu nevarnega blaga.

Seminar je namenjen:

√ vodjem skladišč, 
√ skladiščnikom, 
√ varnostnim inženirjem
√ razvojnikom in tehnologom v kemijski industriji, 
√ podjetjem, ki so prejemniki, proizvajalci ali uporabniki kemikalij in
√ vsem, ki delajo z nevarnimi kemikalijami. 

Predavateljica: 
Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirana inženirka kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov iz področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
12. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240116 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si