Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Elektronski nadzor na delovnem mestu: videonadzor, biometrija in GPS sledenje, nadzor računalnikov, interneta, e-pošte - zakonodaja in praksa

5. 3. 2023

8.30 začetek
10.00 odmor
10.15 nadaljevanje
11.00 zaključek

3 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Na seminarju boste prejeli odgovore na pravne, organizacijske in tehnične dileme glede elektronskega nadzora na delovnem mestu, obogatene s primeri sodne in nadzorne prakse. Poleg tega boste prejeli priporočila glede ustrezne ureditve v internih aktih ter smernice o dopustnosti uporabe različnih oblik elektronskega nadzora, kot so videonadzor, nadzor interneta, e-pošte, telefonov, tiskalnikov in GPS naprav.

Gre za področja, ki niso jasno zakonsko urejena, v praksi pa se pogosto pojavljajo vprašanja, kot so navedena spodaj v opisu vsebine. Posledično se lahko pojavijo kršitve, v katere se zaplete poslovodstvo ob nepoznavanju priporočil, smernic in sodne prakse, ki bodo predstavljene na seminarju.

Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • Zakonodaja in sodna praksa v EU in RS glede dopustnosti (elektronskega) nadzora zaposlenih na delovnem mestu.
  • Ali lahko šef nadzoruje koliko časa preživim na Facebooku? Lahko spremlja katere spletne strani obiskujemo v službi, ali sem na računalniku, prepove obisk določnih strani?
  • Ali so dopustne preusmeritve e-pošte v primeru odsotnosti?
  • Kako naj ravna informatik, če mu vodstvo naloži, da pridobi podatke o zaposlenih (npr. o uporabi e-pošte, opravljenih klicih, prehodih vrat, dnevnikov tiskanje ipd.)?
  • Ali lahko z internimi akti uredimo nadzor nad zaposlenimi in kakšna so priporočila za interne akte?
  • Videonadzor, biometrija, GPS nadzor vozil in voznega parka - kdaj jih smemo uporabljati? Kaj določa zakonodaja in na kaj paziti v praksi?
  • Vrniti sem moral službeni računalnik in mobilnik - kako naj rešim svoje zasebne podatke na njih?
  • Sumimo, da zaposleni izdajajo naše poslovne skrivnosti, kako ravnati?
  • Katere so najpogostejše kršitve, kdo bo odgovarjal, kakšni so postopki in zagrožene kazni?

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem, 
√ vodjem organizacijskih enot, 
√ informatikom, 
√ zaposlenim v kadrovskih službah,
√ vsem ostalim, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavatelj: 
Andrej Tomšič

Mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, je leta 2006 magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technology Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013 in je izkušen avtor ter predavatelj.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
1. 3. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240305 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si