Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

24. 1. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVA


Seminar o varstvu osebnih podatkov v delovnem okolju se osredotoča na pravne in praktične vidike ravnanja s takimi podatki. Razdeljen je na dva dela. Prvi del pokriva pravni okvir, temeljna načela varstva, pravice posameznikov in pravne podlage obdelave osebnih podatkov v zaposlitvenem kontekstu. Drugi del se posveča specifičnim primerom obdelave osebnih podatkov delavcev, nadzoru nad delovnimi sredstvi in videonadzoru.

Cilj seminarja je zagotoviti udeležencem poglobljeno razumevanje zakonov in smernic ter jih usposobiti za pravilno upravljanje osebnih podatkov v skladu z zakonodajo.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina

I. DEL: SPLOŠNO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. Pravni okvir varstva osebnih podatkov.
2. Temeljna načela varstva osebnih podatkov.
3. Opredelitev temeljnih pojmov na področju varstva osebnih podatkov (osebni podatek, obdelava, upravljavec, obdelovalec, uporabnik).
4. Zakonitost obdelave osebnih podatkov.
5. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
6. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov.
7. Pravne podlage obdelav osebnih podatkov v delovnem razmerju:

 • zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 
 • zakon o delovnih razmerjih, 
 • zakon o varnosti in zdravju pri delu, 
 • zakoniti interes, 
 • osebna privolitev delavca, 
 • pogodba o zaposlitvi.

II DEL: OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV DELAVCEV

1. Najpogostejši primeri obdelav osebnih podatkov delavcev:

 • zasebna / službena telefonska številka delavca,
 • GPS naprave v službenih avtomobilih,
 • kopije osebnih dokumentov, potrdila o davčni številki, bančne kartice,
 • kopija rojstnega lista, poročne listine delavca ali družinskih članov,
 • namen izrabe letnega dopusta delavca,
 • fotografiranje delavca in objava fotografije na spletni strani delodajalca,
 • veljavnosti vozniškega dovoljenja delavca,
 • članstvo delavca v sindikatu,
 • evidenca delovnega časa delavca,
 • razlogi za omejitve pri delu delavca,
 • preverjanje alkoholiziranosti delavca ter rezultati testa,
 • zdravstveni podatki delavca,
 • kontrola bolniške odsotnosti delavca.

2. Nadzor nad delovnimi sredstvi delavca:

 • elektronska pošta in računalnik,
 • internet,
 • tiskalniki.

3. Videonadzor delovnih prostorov.
4. Posredovanje osebnih podatkov delavcev sindikatu.
5. Rok hrambe osebnih podatkov.

Izobraževanje je namenjeno:

 • kadrovikom, 
 • vodjem oddelkov, 
 • pravnikom, 
 • vodilnim in managerjem podjetij, 
 • strokovnjakom za skladnost in 
 • varnostnim strokovnjakom. 


Ta seminar je koristen za vsakogar, ki je v svojem delu odgovoren za zbiranje, obdelavo, shranjevanje ali zaščito osebnih podatkov v organizaciji.

Predavateljica: 
Larisa Istenič

Mag. Larisa Istenič univ. dipl. prav. ima izkušnje na področju kadrovskega managementa, kjer je specializirana za vzpostavljanje in implementacijo sodobnih principov, vključno z zaposlovanjem, selekcijo, usposabljanjem, kariernim razvojem, vodenjem letnih razgovorov in ocenjevanjem delovne uspešnosti zaposlenih. Na področju varstva osebnih podatkov ima večletne izkušnje in je pridobila akreditiran certifikat strokovnjakinje. Ima izkušnje pri implementaciji zahtev GDPR, vključno z vzpostavitvijo evidenc dejavnosti obdelave osebnih podatkov, pripravo različnih internih aktov, oblikovanju pogodb za zunanje obdelovalce, zagotavljanjem pravic posameznikov in vzpostavitvijo sistemov za pridobivanje privolitev.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
22. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240124 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje do začetka dogodka.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si