Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Postopki odpovedi delovnega razmerja

7. 2. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVA


Izobraževanje o postopkih odpovedi delovnega razmerja je usmerjeno v podajanje celovitega razumevanja pravnih okvirov in postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Osredotoča se na pravno dopustnost, formo in vsebino odpovedi, obveznosti delodajalca, vlogo sindikata in pravilno vročitev odpovedi. Poglobljeno obravnava različne vrste odpovedi, vključno z redno, izredno in odpovedjo, odpovedjo večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, ter posebne primere, kot je odpoved v primeru insolventnosti delodajalca. Prav tako se posveča varstvu posebnih skupin delavcev pred odpovedjo, s ciljem opolnomočiti udeležence z znanjem za učinkovito in zakonito upravljanje postopkov odpovedi, ob upoštevanju etičnih in pravičnih standardov.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina

I. SPLOŠNO O ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI:

 • dopustnost odpovedi, njena oblika in vsebina,
 • dokazno breme,
 • obveznosti delodajalca pred odpovedjo,
 • vloga sindikata in sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika,
 • vročitev odpovedi.

II. VRSTE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI:

 • redna odpoved in odpovedni razlogi,
 • neutemeljeni odpovedni razlogi,
 • odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi,
 • odpovedni roki,
 • odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov,
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopkih zaradi insolventnosti, postopkih prisilnega prenehanja in drugih primerih prenehanja delodajalca,
 • odpravnina,
 • izredna odpoved delodajalca,
 • izredna odpoved delavca.

III. POSEBNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO POGODBE O ZAPOSLITVI:

 • predstavniki delavcev,
 • delavci pred upokojitvijo,
 • starši,
 • invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni,
 • večkratno pravno varstvo pred odpovedjo.

Izobraževanje je namenjeno:

 • kadrovikom, 
 • vodjem oddelkov, 
 • vodilnim in managerjem podjetij, 
 • lastnikom podjetij in 
 • HR svetovalcem in
 • vsem, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavateljica: 
Larisa Istenič

Mag. Larisa Istenič, univ. dipl. prav., predavateljica z večletnimi izkušnjami na področju delovnega prava in prava javnih uslužbencev, je skozi svojo kariero delovala v različnih institucijah, kjer je razvijala svoje strokovno znanje. Njena vloga se razteza tudi na akademsko področje, kjer kot predavateljica deluje na MLC Fakulteti za management in pravo v Ljubljani ter na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu. Njena strokovnost se odraža v izkušnjah na področju kadrovskega managementa, kjer izstopa s sposobnostjo vzpostavljanja in implementiranja sodobnih principov, vključno s procesi zaposlovanja, selekcije, usposabljanja, kariernega razvoja, vodenja letnih razgovorov, ocenjevanja delovne uspešnosti in upravljanja postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
5. 2. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240207 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si