Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novosti na delovnopravnem področju (novela ZDR-1D)

18. 1. 2024

9.00 začetek
10.30 zaključek

2 pedagoški uri

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 97 € + DDV
Ostali: 137 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 53 € + DDV in ostali 79 € + DDV.

ePRIJAVAOd 16. 11. 2023 velja večina sprememb, ki jih je prinesla novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D).

Na delovnopravnem področju se z njo dodaja kar nekaj novih pravic, ki jih ZDR-1 do sedaj ni poznal, med drugim oskrbovalski dopust, pravico do odklopa, nove pravice za žrtve nasilja v družini, novo pravico do krajšega delovnega časa zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, nova pravila glede pisnega opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, predlog delavca za opravljanje dela na domu, predlog delavca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela, višje nadomestilo plače agencijskim delavcem za čas, ko ne delajo, itd.

Na webinarju bodo predstavljene in pojasnjene vse sprejete novosti, delodajalcem pa bodo podane tudi praktične smernice za uspešno prilagajanje na spremembe.

Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • nove pravice – oskrbovalski dopust, pravice za žrtve nasilja v družini, pravica do odklopa, pravica do krajšega delovnega časa zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja,
  • spremenjena pravila pri pisnem opozorilu pred krivdno odpovedjo, nova pravila glede trajanja poskusnega dela pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas,
  • predlog delavca za opravljanje dela na domu in predlog za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela,
  • obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi (tudi glede napotenih delavcev),
  • subsidiarna odgovornost pogodbenika za izplačilo plače delavcem v gradbeništvu in
  • druge spremembe in praktični predlogi delodajalcem.

 

Izobraževanje je namenjeno:

√ zaposlenim v kadrovskih službah,
√ poslovnim sekretarjem,
√ računovodskim delavcem,
√ direktorjem in
√ vsem ostalim, ki se srečujejo z zaposlovanjem delavcev in urejanjem drugih delovnopravnih vprašanj.

Predavateljica: 
Tanja Bohl

Odvetnica Tanja Bohl, univ. dipl. pravnica, je specializirana za področje delovnega prava. V okviru svoje odvetniške pisarne primarno sodeluje z delodajalci, ki jim svetuje v vseh delovnopravnih zadevah. Dejavna je tudi na področju pogajanja s sindikati. Je avtorica strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
16. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240118 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si